Kodak vs. Apple – ponownie w sądzie

Po złożeniu wniosku o upadłość, firma Kodak przystąpiła do realizacji planów sprzedaży posiadanych aktywów, w tym licznych patentów. Takiemu działaniu ostro sprzeciwiła się firma Apple. Cała sprawa znalazła swój finał w sądzie.

Kodak vs. Apple – ponownie w sądzie 1Bankrutująca firma Kodak po raz drugi złożyła pozew sądowy przeciwko firmie Apple oraz spółce Flashpoint Technology, wyodrębnionej z Apple. Tym razem w uzasadnieniu nie zostało wskazane naruszenie patentów, ale pojawiło się oskarżenie firmy Apple o celowe opóźnianie sprzedaży patentów należących do Kodaka.

Producent aparatów cyfrowych Kodak w styczniu tego roku zmuszony został do złożenia w sądzie wniosku o upadłość. Od tej chwili dąży do likwidacji swoich aktywów, łącznie ze sprzedażą posiadanych patentów. Pomogłoby to przedsiębiorstwu w spłacie prawie miliarda dolarów, które spółka pożyczyła, aby móc utrzymać się na rynku. Firma Apple sprzeciwia się takiemu działaniu twierdząc, że Kodak nie posiada prawa do sprzedaży patentów. Niektóre z nich, w opinii spółki Apple odnoszą się do technologii, nad którymi obie firmy pracowały wspólnie od 1990 roku.

Strategią firmy Apple jest wykorzystanie jej znaczącej pozycji finansowej w celu jak najdłuższego opóźniania wypłaty należności dla firmy Kodak i przeszkodzenie jej w sprzedaży patentów – powiedział przedstawiciel spółki Kodak.

Kodak przekonuje, że firma Apple nie tylko dopuszcza się nadużyć patentowych, ale jednocześnie jest ich potencjalnym nabywcą. Im tańsze staną się patenty znajdujące się w rękach firmy Kodak, tym lepiej dla koncernu Apple, ponieważ będzie on mógł je kupić po niższej cenie.

W portfelu patentowym Kodaka znajdują się patenty, które w ciągu ostatnich 10 lat przyniosły firmie miliardy dolarów przychodu. Z tego też względu firma ubiega się o nakaz sądowy oddalający roszczenia Apple jako właściciela w stosunku do owych dokumentów.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry