Koma – podsumowanie I półrocza 2004

Koma S.A. , należąca do grupy Prokom wraz ze spółką zależną Koma Nord z Gdyni osiągnęły bardzo dobre wyniki finansowe w I półroczu 2004 roku. Skonsolidowane przychody wyniosły 68,76 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (44,73 mln zł) dało wzrost sprzedaży o ponad 53 proc.

W porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku Koma S.A. odnotowała wzrost przychodów o blisko 70 proc., co dało sprzedaż w wysokości 59,63 mln zł (w I półroczu 2003 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 35,25 mln zł). Na wzrost sprzedaży Komy złożyły się kontrakty m.in. dostawy sprzętu IT do Poczty Polskiej, Głównego Urzędu Statystycznego oraz instalacje dostępu do Internetu dla bibliotek publicznych w ramach Programu „Ikonka”. Jednocześnie firma wypracowała blisko 1,5 mln zysku netto.

„W drugiej połowie roku Koma będzie starała się utrzymać tempo wzrostu przychodów oraz polepszyć poziom zysku. Jesteśmy w trakcie realizacji kilku znaczących wdrożeń naszego oprogramowania do wspomagania zarządzania zasobami ludzkim oraz usług i outsourcingu IT. Rezultaty tych projektów zdecydowanie wpłyną na poprawę wyniku netto Spółki w II połowie 2004 roku” – powiedział Rafał Gutkowski, Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu Koma S.A.

Spółka zależna Koma Nord osiągnęła najlepszy wynik w historii spółki. Wpływ na wynik miało sfinalizowanie kilku poważnych kontraktów oraz rozwój sprzedaży usług specjalistycznych i outsourcingowych. Przy prawie analogicznym poziomie sprzedaży jak w roku ubiegłym w wysokości ponad 9 mln zł, spółce udało się znacznie zwiększyć rentowność. Zysk brutto wyniósł 456 tys. zł, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 60 proc.

„Na podkreślenie zasługuje fakt, iż osiągnięcie takiego wyniku nastąpiło w okresie roku tradycyjnie słabszym dla branży informatycznej. Pierwsza połowa roku w sprzedaży stanowi zwykle zaledwie 40 proc. obrotu całorocznego, zatem do końca bieżącego roku planujemy osiągnąć jeszcze bardziej znaczącą poprawę wyniku” – powiedział Wojciech Kotas, Wice Prezes Zarządu Koma Nord.

http://www.koma.com.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top