Komunikacja korporacyjna w sieci od RedDot Solutions

RedDot wprowadza na polski rynek rozwiązanie informatyczne, które umożliwi organizacjom samodzielne tworzenie i rozwijanie zaawansowanych funkcjonalnie serwisów internetowych, w tym także intranetów i ekstranetów. Nowy system nosi nazwę RedDot Enterprise Content Management Suite 6.0 (ECMS).

Dla wielu firm ECMS 6.0 oznacza możliwość tworzenia we własnym zakresie portali korporacyjnych, których rola daleko wykracza poza funkcje informacyjne. Nowe rozwiązanie jest daleko idącym rozwinięciem oferty niemieckiego koncernu, który dotychczas kojarzony był z dostawcą rozwiązań do zarządzania zawartością serwisów internetowych.

RedDot kieruje nową ofertę do firm, którym zależy na szybkim i samodzielnym zarządzaniu komunikacją internetową. ECMS 6.daje narzędzia do łatwego tworzenia portali korporacyjnych, czyli indywidualnych narzędzi pracy dla pracowników firm oraz jej partnerów. W myśl koncepcji portalu korporacyjnego, użytkownik po podaniu własnego hasła ma w obrębie portalu do dyspozycji określony zestaw danych, informacji i dostęp do aplikacji – zgodny z jego indywidualnymi kompetencjami. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową, co wiąże się z wieloma korzyściami, m.in. z brakiem konieczności instalowania wielu aplikacji w komputerze użytkownika, jednokrotnym logowaniem do wielu systemów, pracą zdalną i możliwością pracy w dowolnym czasie.

'Wprowadzane przez nas rozwiązanie może zrewolucjonizować oferty agencji interaktywnych oraz integratorów IT. Dla wielu firm i organizacji możliwość posiadania portalu korporacyjnego oznacza szanse na wprowadzenie nowych standardów w komunikacji internetowej pomiędzy pracownikami, klientami oraz zewnętrznymi partnerami. Oznacza to także nowy, szerszy zakres prowadzenia kampanii marketingowych, wymiany informacji firmy ze środowiskiem zewnętrznym oraz wyższy poziom interakcji z klientami poprzez serwis www. Portal korporacyjny to także nowa koncepcja integracji specjalistycznych systemów informatycznych, która skraca czas obiegu informacji i dokumentów oraz przyczynia się do wyraźnego podniesienia wydajności działania przedsiębiorstw.’ – mówi Mariusz Krukowski, odpowiedzialny za sprzedaż i rozbudowę sieci partnerskiej dla rozwiązań RedDot w Europie Centralnej i Wschodniej.

RedDot ECMS 6.0 składa się z trzech aplikacji z których każda zapewnia odrębną funkcjonalność. Nowe rozwiązanie pozwala w środowisku portalu korporacyjnego integruje dane i informacje przechowywane w specjalistycznych systemach informatycznych oraz umożliwia dostęp do aplikacji wykorzystywanych w codziennej pracy organizacji. Rozwiązanie pozwala także tworzyć od podstaw szkielety serwisów internetowych i zapełniać nowo powstałe struktury treściami. System wyposażono w narzędzia, które dynamicznie dostarczają zestawy informacji skomponowane pod kątem indywidualnych użytkowników.

ECMS 6.0 śledzi zachowania osób poruszających się w obrębie serwisu, dzięki czemu potrafi w sposób automatyczny optymalizować zestaw informacji dla konkretnego użytkownika. Nowe rozwiązanie wykorzystuje zaawansowane mechanizmy wyszukiwania treści w oparciu o technologię firmy Verity. ECMS 6.0 wspiera także pracę grupową, zarządzanie dokumentami i procesami biznesowymi. RedDot Solutions dostarcza i wdraża autorskie rozwiązania na sześciu kontynentach, dlatego firma oferuje jedenaście wersji językowych interfejsu, w tym także polską.

Zgodnie z zamysłem projektantów, ECMS 6.0 ma dawać firmom swobodny wybór narzędzi informatycznych i funkcji, stosownie do stawianych przez nie wymagań w zakresie komunikacji internetowej i funkcjonalności serwisów internetowych. Każdy serwis korporacyjny, w tym platformy autoryzowanych dostępów, takie jak ekstranety czy intranety, pełni swoje określone funkcje. Serwisy ewoluują wraz ze zmianami, jakie zachodzą w organizacjach. Modułowa budowa wszystkich aplikacji ECMS 6.0 pozwala na stopniowe jego wdrażanie. Firmy decydując się na ten system mogą dopasować konkretne rozwiązania do bieżących wymagań, co w znacznej mierze zapewnia kontrolę wydatków rozwoju infrastruktury informatycznej. Jeśli np. firmie w danym momencie bardziej zależy na optymalizacji procesów i pracy grupowej wykorzysta inne narzędzia od tych, które służą integracji aplikacji i tworzeniu personalizowanego przekazu informacyjnego. Rozwiązania wchodzące w skład pakietu RedDot ECMS umożliwiają zatem rozłożyć inwestycję w czasie.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top