Koniec Encyklopedii Britannica

Po 244. latach istnienia nadszedł koniec popularnej, zwłaszcza na Zachodzie, Encyklopedii Britannica. Wydawnictwo pozostanie dostępne jedynie w formie elektronicznej.

Koniec Encyklopedii Britannica 1Większość starszego pokolenia Polaków zapewne z sentymentem wspomina czasy, kiedy posiadanie czterotomowej encyklopedii PWN było wielkim osiągnięciem. W podobny sposób traktowana była w społeczeństwach anglojęzycznych Encyklopedia Britannica, gdzie każdy przedstawiciel klasy średniej stawiał sobie za cel zdobycie wszystkich tomów tego wydawnictwa. Nierzadko wiązało się to zakupem w systemie ratalnym.

Przedstawiciele wydawcy Encyklopedii Britannica powiadomili o zaprzestaniu wydawania periodyku w związku z coraz mniejszym zainteresowaniem tego typu publikacjami. Aktualne wydanie encyklopedii z roku 2010 cieszyło się jedynie zainteresowaniem bibliotek oraz instytucji naukowych. Jako prawdopodobny powód można przyjąć ogromny wpływ internetu na sytuację tego typu wydawnictw.

Poprzez internet oraz istniejącą od przeszło dziesięciu lat Wikipedię tradycyjne druki encyklopedyczne przeżywają recesję. Wiadomości zawarte w samej Wikipedii są redagowane na bieżąco z pominięciem długiego cyklu aktualizacji wiedzy w drukowanej formie encyklopedii. Dodatkowo zaangażowanie w tworzenie haseł w Wikipedii przez znanych naukowców i badaczy wzmacnia wiarygodność tego źródła wiedzy.

W przeprowadzonych w 2005 roku badaniach dotyczących ilości pomyłek w każdym z haseł w Wikipedii oraz Encyklopedii Britannica stwierdzono stosunek czterech błędów w Wikipedii do trzech w Encyklopedii Britannica. Nie obroniło to jednak drukowanego wydania przed zakończeniem publikacji.

Nie oznacza to, że Encyklopedia Britannica całkowicie zniknie ze rynku. Nadal działa jej internetowa wersja oparta o dostęp abonamentowy. Dodatkowo wydawane są pod szyldem firmy publikacje z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych oraz nauki języka angielskiego.

Sytuacja internetowej wersji encyklopedii została przedstawiona przez Jorge Cauza. Zasygnalizował, że firma nie zamierza walczyć o ilość haseł z Wikipedią:

Britannica będzie mniejsza. Nie możemy zajmować się każdą pojedynczą postacią z kreskówki, nie mamy zamiaru przedstawiać życia uczuciowego każdej sławy. Zamierzamy rozważać jakie fakty mają znaczenie. Britannica nie będzie mogła być tak duża, ale zawsze będzie zgodna ze stanem faktycznym.

Poniżej przedstawiamy film ukazujący nową wizję Encyklopedii Britannica:

źródło zdjęcia: Stewart Butterfield

Wpisy promowane

Wydarzenia

Expert Summit 2021
04.11.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry