Koniec wpłacania podwójnej zaliczki na podatek dochodowy, a przychody z końca roku

O to jak prawidłowo rozliczać się pod koniec roku zapytaliśmy ekspertów z inFakt.pl. Warto zwrócić uwagę na zmianę w sposobie płacenia zaliczki.

infaktKoniec 2012 r. jest szczególny dla polskich przedsiębiorców, ponieważ po raz pierwszy nie muszą wpłacać w tym miesiącu podwójnej zaliczki na podatek dochodowy. Zniesienie tego kłopotliwego, przedświątecznego obowiązku ma swoje konsekwencje również, jeśli chodzi o rozliczanie przychodów przypadających na koniec roku podatkowego.

Mechanizm wpłaty ostatniej zaliczki na podatek dochodowy przed 2012 r.

Rozliczenie miesięczne

Przed 2012 r. jednym z kluczowych miesięcy dla przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy miesięcznie był listopad. W tym okresie bowiem należało wygenerować jak najwyższe koszty. Wielu przedsiębiorców odkładało zakupy właśnie na listopad, aby zaliczka na podatek dochodowy za ten miesiąc była możliwie niska. Było to spowodowane tym, że do 20 grudnia należało zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy za listopad w podwójnej wysokości. Ten kłopotliwy wydatek był tym niższy, im wyższe koszty udało się osiągnąć w listopadzie.

W konsekwencji zaś, w kolejnym miesiącu (tj. w styczniu) nie było konieczności zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za grudzień. Ewentualne różnice pomiędzy wpłaconą zaliczką, a faktycznie uzyskanymi przychodami i kosztami z grudnia, wpłacało się w związku ze złożeniem zeznania rocznego, tj. do końca kwietnia.

Rozliczenie kwartalne

Nieco prostsze zasady wyliczania kwoty ostatniej zaliczki w roku podatkowym dotyczyły przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy kwartalnie. Do 2012 r. przy rozliczeniu kwartalnym, wysokość zaliczki za IV kwartał danego roku podatkowego wynosiła dokładnie tyle, ile za III kwartał tego samego roku. Niedogodność polegała na tym, że zaliczkę tę należało wpłacić o miesiąc wcześniej, niż 3 pozostałe, dla których termin zapłaty to 20 dzień pierwszego miesiąca przypadającego po rozliczanym kwartale. A zatem IV zaliczkę należało wpłacić do 20 grudnia, choć z powyższej zasady wynika, że powinien to być 20 stycznia.

Na czym polega zmiana w podatku dochodowym?

Opisana powyżej zasada zmieniła się w 2012 r. i z pewnością należy ją uznać za korzystną, zwłaszcza pod względem zwiększenia przejrzystości systemu podatkowego i zmniejszenia zobowiązania w grudniu. W związku z tym:

  • do 20 grudnia 2012 r. należy zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy za listopad 2012 r. przy rozliczeniu miesięcznym,
  • do 20 stycznia 2013 r. należy zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień 2012 r. (przy rozliczeniu miesięcznym) lub za IV kwartał 2012 r. (przy rozliczeniu kwartalnym) – w obu przypadkach zaliczka jest wyliczana według przychodów i kosztów z ostatniego okresu 2012 r.

lub

  • do 20 stycznia 2013 r. należy złożyć zeznanie roczne za cały 2012 r. i zapłacić wynikający z niego podatek.

Złożenie zeznania rocznego oznacza, że kwoty przychodów i kosztów z grudnia lub z IV kwartału zostaną ujęte w kosztach i przychodach z całego roku, a kwota ewentualnej zaliczki będzie wzięta pod uwagę przy wyliczaniu podatku do zapłaty z całego roku. A zatem osoba, która korzysta z ulg i odliczeń pozwalających zmniejszyć podatek roczny (np. niektóre darowizny), skorzysta z nich wcześniej. Jeśli z zeznania rocznego złożonego do 20 stycznia 2013 r. wyniknie zwrot podatku, to przedsiębiorca może liczyć na przelew od urzędu skarbowego już do 20 kwietnia (tj. do 3 miesięcy od złożenia zeznania).

Przychody z grudnia trzeba rozliczyć do 20 stycznia

W praktyce, zmiana oznacza większą przejrzystość i zrozumiałość systemu podatkowego pod względem ostatniej zaliczki na podatek dochodowy, ale także wymaga większej dyscypliny w rozliczaniu przychodów z grudnia. Pojawia się bowiem konieczność rozliczania przychodów i kosztów oraz zapłaty podatku dochodowego za grudzień 2012 r. lub IV kwartał 2012 r. do 20 stycznia 2013 r.

Jest to o tyle istotne, że wcześniejszy mechanizm nie przewidywał konsekwencji za spóźnione ujęcie przychodów lub kosztów z grudnia. Granicznym terminem ich rozliczenia był dopiero koniec kwietnia nowego roku podatkowego, tj. termin złożenia zeznania rocznego.

Co za tym idzie, należy zwrócić uwagę, aby wszelkie przychody pojawiające się z opóźnieniem (np. z systemów reklamowych lub od innych partnerów nie informujących o przychodach na bieżąco) rozliczyć do 20 stycznia 2013 r. Jeśli informacja o przychodzie pojawi się już po zapłacie zaliczki za grudzień (IV kwartał) lub po złożeniu zeznania rocznego, czyli po 20 stycznia, należy liczyć się z koniecznością zapłaty odsetek oraz składania korekt.

autor: Sebastian Bobrowski (inFakt)

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry