Krakowski POP: firma w 30 minut

30 minut – tyle potrzebuje krakowski przedsiębiorca żeby założyć własną firmę w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy przy ul. Wielickiej 28 A. To jedyny taki punkt w Polsce. Wszelkie formalności związane z rejestracją firmy w tzw. „jednym okienku” załatwia codziennie około 50-60 przyszłych przedsiębiorców.
77 127 przedsiębiorców zostało zarejestrowanych w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy w Krakowie od momentu jego powstania (od 2004 roku) do 6 listopada br. Na wzór krakowskiego POP-u podobne centra obsługi tworzone są w wielu miastach Polski, m.in. w Gdańsku, Wrocławiu Nowym Sączu.    

Dotychczas Punkt Obsługi Przedsiębiorcy przy ul. Wielickiej 28 A odwiedziło osobiście 150 000 osób. Pracownicy POP udzielili telefonicznej informacji około 140 000 osobom. Około 250-300 osób odwiedza codziennie Punkt Obsługi Przedsiębiorcy. Z ankiety przeprowadzonej przez POP wynika, że ponad 95% przedsiębiorców uważa, iż powstanie POP ułatwiło im dostęp do informacji, pomogło w rejestracji firmy oraz znacznie skróciło czas potrzebny na załatwienie sprawy. Internetową stronę POP www.bip.krakow.pl/pop odwiedziło około 300 000 osób.

Przypomnijmy: dzięki podpisanemu 27 września br. przez Prezydenta Jacka Majchrowskiego porozumieniu z Izbą Skarbową, założenie firmy w Krakowie stało się jeszcze prostsze. Oznacza to, że krakowski przedsiębiorca, jako pierwszy w Polsce, rejestrując działalność gospodarcza (bądź dokonując w niej zmian) nie będzie już musiał udawać się do właściwego Urzędu Skarbowego. Do tej pory przedsiębiorca musiał udać się do właściwego Urzędu Skarbowego. W POP-ie przy ul. Wielickiej 28a w Krakowie działają już stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Statystycznego oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Dzięki temu przedsiębiorca może w jednym miejscu załatwić w pełni sprawy związane z działalnością tych urzędów. Punkt Obsługi Przedsiębiorcy jest kompleksowym centrum obsługi przedsiębiorców, będąc w rzeczywistości realizacją tzw. „pakietu Kluski”.   

Dzięki elektronicznej opcji wysyłania formularzy, w POP-ie można również zarejestrować się w Państwowej Inspekcji Pracy jako przedsiębiorca – pracodawca. W punkcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych krakowscy przedsiębiorcy mogą wypełnić i złożyć formularze dotyczące zgłoszenia (ZFA, ZPA, ZUA, ZZA, ZCZA), bądź wyrejestrowania (ZWPA, ZWUA) firmy i osób ubezpieczonych w ZUS, deklaracje rozliczeniowe (DRA, RCA, RZA, RSA) i inne formularze obowiązujące płatników przy prowadzeniu pozarolniczej działalności.
Mogą również uzyskać informację w sprawie: przysługującej ulgi w opłacaniu składek ZUS przez osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, obowiązujących wysokości składek społecznych i zdrowotnych, przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i funduszy, w przypadku których poborcą składek jest ZUS. Istnieje również możliwość pobrania formularzy ubezpieczeniowych i uzyskania danych adresowych poszczególnych placówek terenowych ZUS na terenie Miasta Krakowa.

Dzięki porozumieniom zawartym z Urzędem Statystycznym, w istniejącym w POP-ie punkcie US możliwe już jest nadanie, zmiana i likwidacja numeru REGON. Nie ma zatem potrzeby zgłaszania się w siedzibie US na ul. Wyki 3.     
Z kolei umowa z MARR zawarta w czerwcu br. oznacza dla przedsiębiorców możliwość otrzymania wsparcia finansowego w ramach udzielanych przez Departament Instrumentów Finansowych z funduszy Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek i poręczeń, niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

www.bip.krakow.pl/pop

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry