Kredyt na innowacje technologiczne – czyli o konkursie unijnym

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) to szansa dla wielu Polaków, by otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej dla swojej firmy. Program ma na celu pomoc przedsiębiorstwom, instytucjom otoczenia biznesu oraz jednostkom naukowym w realizowaniu swoich celów i dalszym rozwoju, wykorzystując do tego środki unijne pochodzące z Funduszy Europejskich. POIR ogłasza bardzo wiele różnych konkursów, w których może wziąć udział każdy, kto spełnia wymogi formalne, postawione przed ewentualnymi uczestnikami. Niżej omówiony zostanie nowy konkurs – do którego nabór zakończy się 30 września 2016 roku. Dotyczy wsparcia wdrożeń wyników prac B+R oraz (konkretnie) kredytów na innowacje technologiczne. Co to wszystko oznacza i kto może wziąć udział w konkursie? Czy Ty i Twoja firma spełniacie wszystkie wymogi?

Ogólne zasady konkursu

a1-europe-photoNabór do konkursu dotyczącego kredytów na innowacje technologiczne trwa od 28 lipca 2016 roku do 30 września 2016 roku. Jest więc jeszcze trochę czasu, ale chętni powinni się pospieszyć – wszak należy dobrze zapoznać się z regulaminem i zebrać odpowiednie dokumenty. Zgłaszać mogą się mikroprzedsiębiorstwa, a także małe i średnie firmy – konkurs ma bowiem na celu wsparcie ich rozwoju i uzyskanie odpowiedniej dotacji, która pozwoli tego dokonać. Jeśli jesteś właścicielem dużej firmy, co znaczy, że zatrudniasz 250 lub więcej osób rocznie, Twój roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub bilans roczny przekracza tę sumę, niestety nie możesz się zgłosić.
Jakie profity można uzyskać zwyciężając w konkursie, czyli o co tak naprawdę toczy się gra? Ogólne środki przeznaczone przez Unię Europejską na dofinansowanie to aż 50 milionów złotych – przedmiotem konkursu jest zaś maksymalna wartość dofinansowania równa 6 milionom złotym. Taka suma mogłaby poprawić byt niejednej niewielkiej firmie. Ogromne pieniądze o maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych wynoszącej 50 milionów euro. Oczywiście, nie wszyscy mogą otrzymać te pieniądze – zgodnie z zasadami konkursu, kwota wyjściowa dzielona jest zgodnie z regionami Polski, które mniej lub bardziej potrzebują pomocy i wsparcia.

Inwestycja technologiczna jest największa w najbardziej ubogich województwach – najwięcej może więc dostać województwo podkarpackie, województwo lubelskie, województwo podlaskie oraz województwo warmińsko-mazurskie. Tam poziom dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw wynosi 60%, a dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw 70%. W województwie małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, opolskim, lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim wynosi ono 45% dla średnich firm i 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw. W województwie śląskim, dolnośląskim i wielkopolskim zaś dofinansowanie wynosi 35% dla średnich firm i 45% dla mikro i małych firm. Zupełnie osobne spojrzenie należy mieć na Warszawę i województwo mazowieckie. Zostało ono podzielone na różne regiony, ze stawką w większości wynoszącą 45% i 55% dla średnich, mikro i małych firm. W samej stolicy zaś sytuacja jest dla firm można by rzec najgorsza – poziom dofinansowania do 31 grudnia 2017 roku będzie wynosił równo 25 i 35%, a po 1 stycznia 2018 roku o 5% mniej.

Dla kogo jest konkurs?

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w styczniu 2017 roku – komisje bowiem muszą przejrzeć wszystkie zgłoszenia. Kto jednak może wziąć w nim udział? Premiowane są przedsiębiorstwa, które wdrażają u siebie innowacje technologiczne – które albo są efektem własnej pracy, albo też nabytych prac z branży B+R, a więc prac badawczo-rozwojowych. Jeśli na podstawie tej nowej technologii wytwarzane są nowe lub znacznie ulepszone towary, wdrażane nowe procesy, bądź świadczone lepsze usługi, firma może wziąć udział w konkursie. Może się to stać także w sytuacji, gdy nowa technologia jest wykorzystana w przedsiębiorstwie do tworzenia bazy technologicznej, która ułatwia tworzenie owych produktów lub świadczenie usług. Co to oznacza? Że jeśli dzięki nowym technologiom w Twoim przedsiębiorstwie powstało coś, czego na terytorium Polski jeszcze nie było, bądź jakiś towar, albo czynność została poprawiona, masz prawo do przesłania zgłoszenia konkursowego.

Dofinansowywać można projekty, które finansowane były z kredytu na innowacje technologiczne – dzięki otrzymanym pieniądzom mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą spłacić choć część pożyczonej sumy, tym samym zmniejszając swoje zadłużenie, co nie tylko sprzyja samej firmie, lecz również polskiej gospodarce. Wszak trzeba premiować zdolne jednostki i prowadzone przez nich przedsiębiorstwa! Pieniądze mogą też zostać przeznaczone na zakup pewnych rzeczy, jak nieruchomość niezabudowana lub zabudowana, pod warunkiem że jej wcześniejsze wykupienie nie było finansowane przez środki unijne i że będzie ona używana do celów inwestycji technologicznej, ale także na zakup środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, koniecznych do budowy i rozbudowy budynków oraz ich produkcyjnych części. W grę wchodzą również koszty montażu i uruchomienia tych nowych środków trwałych w przedsiębiorstwie – czyli na przykład używanych w nim maszyn. Wyjątek stanowią środki transportu, nabywane przez przedsiębiorcę, który prowadzi działalność właśnie w branży transportowej.

Artykuł powstał we współpracy z A1 Europe – Dotacje unijne i fundusze dla firm: www.a1europe.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry