LINFO łączy zakłady Alphy

MacroSoft Kraków zakończył wdrożenie LINFO w pięciu zakładach Przedsiębiorstwa Zagranicznego Alpha. System przeznaczony na platformę Lotus Notes Domino służy do zarządzania kontaktami z otoczeniem oraz projektami. LINFO wspomaga procesy zapisane we wdrożonym w Alphie systemie zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001. PZ Alpha należy do Marold S.A.

Poszukiwane przez PZ Alpha rozwiązanie informatyczne miało umożliwić zarządowi nadzór i monitoring pracy wszystkich zakładów. Atomizacja struktury nie pozwalała na sprawną kontrolę przepływu informacji w przedsiębiorstwie i wychodzących poza firmę. Poszczególne zakłady działały na zasadzie „wysp informacji” o ograniczonych możliwościach dostępu i synchronizacji działań. Powodowało to znaczne wydatki na koordynowanie wspólnych przedsięwzięć. Wchodzące w skład firmy Alpha zakłady charakteryzują się szerokim wachlarzem działalności m.in.: projektowaniem form ciśnieniowych, przetwórstwem tworzyw sztucznych, produkcją odlewów ciśnieniowych oraz samojezdnych maszyn czyszczących. Ta specyficzna struktura wymagała od systemu odmiennego podejścia do wielu procesów w tym: sprzedaży, reklamacji, podejmowania decyzji, bazy kontrahentów itp.

Z tych względów podstawowymi kryteriami wyboru systemu dla Alphy było zapewnienie jednolitości platformy komunikacyjnej przy zachowaniu autonomii poszczególnych podmiotów oraz jej podatności na zmianę funkcjonalności i integrację. System LINFO obsługuje pracę 50 pracowników Alphy. Oprogramowanie zapewnia gromadzenie danych według jednolitego standardu. Różnice w procedurach występują, jedynie, co do zakresu gromadzenia danych, w przypadku poszczególnych zakładów. Aplikacja zakłada takie samo podejście w przypadku harmonogramów ścieżek ofertowych.

LINFO koordynuje pracę sekretariatów i działów handlowych we wszystkich zakładach. System rejestruje całość korespondencji przychodzącej i wychodzącej. LINFO współpracuje również z systemem skanującym i OCR, dzięki czemu wszystkie dokumenty papierowe mogą być przechowywane w formie elektronicznej. W przypadku dokumentów księgowych system automatycznie przekazuje notę do systemu księgowego.
Wdrożenie rozwiązania MacroSoftu usprawniło działalność administracyjną Alphy. Pracownicy mogą korzystać z funkcjonalności LINFO w zakresie elektronicznego dziennika podawczego, sytemu seryjnej korespondencji, serwera faksowego, szablonów pism. System współpracuje z pakietem MS Office.

http://www.macrosoft.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry