Macrosoft dla Opery Krakowskiej

Opera Krakowska wkroczyła w erę cyfrowego zarządzania przepływem informacji. Największa instytucja kulturalna Województwa Małopolskiego może szybko i sprawnie komunikować się wewnątrz swojej organizacji dzięki wdrożeniu systemu LINFO na platformie IBM Lotus Notes/Domino. Projekt został przeprowadzony przez MacroSoft Kraków.

Opera Krakowska zatrudnia blisko 300 stałych pracowników i stale współpracuje z kolejną setką wykonawców artystycznych i technicznych. Instytucja funkcjonuje w skomplikowanej strukturze organizacyjnej 4 pionów, 9 działów, dysponuje biurami w 10 obiektach oraz prowadzi budowę. Zarząd firmy postanowił zminimalizować te problemy i usprawnić działanie wspomagając siatkę zależności służbowych, procesów biznesowych i kanałów informacyjnych, nowoczesnym rozwiązaniem IT. Do implementacji wybrano system LINFO, rozwiązanie IT zaprojektowane przez MacroSoft.

W wyniku wdrożenia Opera Krakowska dysponuje narzędziem dającym możliwość sterowania realizacją spraw/projektów bez konieczności rozbudowy aparatu administracyjnego i wydłużania czasu pracy pracowników. Poszczególne działy organizacji zyskały zunifikowaną i funkcjonalną platformę wymiany informacji. Zastosowanie LINFO pozwoliło na odwzorowanie procesów pracy przy zachowaniu otwartości na potrzeby związane z realizacją kolejnych projektów i zadań. Wdrożenie zlikwidowało 'wyspy informacyjne’, co wpłynęło na znaczne obniżenie kosztów obsługi informatycznej związanych z integracją danych.

http://www.macrosoft.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry