MacroSoft i BZ WBK dla firm korzystających z Phare

Opublikowano: 20 stycznia 2004. Kategoria: Rynek. Tagi: , ,

MacroSoft S.A. i Bank Zachodni WBK S.A. podpisały porozumienie o współpracy. Umowa dotyczy pomocy przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu funduszy na realizację inwestycji z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej. Działania obu firm będą skoncentrowane na sektorze MSP. Bank Zachodni WBK S.A. posiada jedyny na polskim rynku produkt kredytowy uwzględniający refinansowanie w ramach programów „miękkich” Phare.

Sygnatariusze porozumienia posiadają bogate doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami wykorzystującymi środki PHARE. W chwili obecnej Bank Zachodni WBK S.A. finansuje przeszło siedemdziesiąt takich inwestycji a ponad stu klientów Grupy MacroSoft już skorzystało z funduszy przedakcesyjnych. Współdziałanie obu firm jest zgodne z założeniami „Programu finansowania przez Bank Zachodni WBK S.A. przedsięwzięć inwestycyjnych z uwzględnieniem inwestycji dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej.

Umowa przewiduje współpracę wszystkich oddziałów Grupy MacroSoft z Doradcami Europejskimi z wyznaczonych oddziałów Banku Zachodniego WBK SA. Z finansowania przez Bank będą mogli skorzystać klienci Grupy starający się o dotacje w ramach Phare 2000, Phare 2001 w tym programów: „Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, „Wstęp do jakości”, „Przygotowanie do działania na rynku europejskim”, „Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw”, „Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych”. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i może być rozszerzone o finansowanie programów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Gospodarki.

http://www.macrosoft.pl

Sylwester KozakMacroSoft i BZ WBK dla firm korzystających z Phare

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.