MacroSoft w Przemysłowym Instytucie Elektroniki

MacroSoft podpisał umowę wdrożeniową z Przemysłowym Instytutem Elektroniki (PIE), jednostką prowadzącą działalność naukową i badawczo-rozwojową. Instytut wdraża zintegrowany pakiet SKID. Rozwiązanie zastąpi działające w Instytucie rozproszone systemy informatyczne. Z funkcjonalność systemu SKID będzie korzystało kilkudziesięciu pracowników Instytutu. Projekt jest elementem procesu wdrażania w Przemysłowym Instytucie Elektroniki systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001.

Konieczność wdrożenia nowoczesnego rozwiązania informatycznego powstała wraz z włączeniem Instytutu Technologii Próżniowej w struktury Przemysłowego Instytutu Elektroniki. Zakup systemu usprawniającego i nadzorującego działalność połączonych jednostek stał się jednym z ważniejszych elementów reorganizacji jednostki badawczej.

Do momentu połączenia, w obu Instytutach funkcjonowały niezależne od siebie programy obsługujące finanse, kadry i płace, gospodarkę magazynową, ewidencję środków trwałych oraz fakturowanie. Brak elementarnego powiązania danych z poszczególnych modułów uniemożliwiał dokładną kontrolę stanu ekonomicznego i powodował dodatkowe obciążenie administracji związane z koniecznością żmudnego przenoszenia informacji i sporządzaniem sprawozdawczości.

Decyzję o wyborze systemu stanowiącego bazę rozwoju infrastruktury IT Instytut postanowił poprzedzić serią testów porównawczych. Analizy wykazały, iż najodpowiedniejszym i kompletnym rozwiązaniem dla przyjętej organizacji funkcjonowania Instytutu jest system opracowany przez MacroSoft S.A. Przemysłowy Instytut Elektroniki zdecydował się na wdrożenie rozwiązania MacroSoftu składającego się z modułów: FIKS, HOME BANK, ESTRA, MAGFAKT, KALI i INFOMEN; wraz z licencją dla 15 jednoczesnych użytkowników.

Duże nadzieje Instytutu związane są z implementacją modułu analitycznego INFOMEN. Już w chwili obecnej wiadomo, iż funkcjonalność ta będzie wykorzystywana, przez 15 a docelowo 30 osób. Dzięki narzędziom poddane zostaną rzetelnej analizie koszty poszczególnych zleceń. Będzie to podstawą określenia ich rentowności oraz elementem oceny efektywności działalności gospodarczej Instytutu i jego poszczególnych pionów organizacyjnych, jak również efektywności poszczególnych rodzajów działalności Instytutu.

Po zakończeniu wdrożenia Przemysłowy Instytut Elektroniki przewiduje obniżenie kosztów związanych z poprawą efektywności zarządzania i organizacji na poziomie 20% – 25% kosztów obsługi.

http://www.macrosoft.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top