MacroSoft wprowadza ISO 9001:2000

MacroSoft SA wprowadza normę ISO 9001:2000. Część kosztów wprowadzenia nowych standardów zostanie pokryta z funduszy programu PHARE – „Wstęp do jakości”. W zakresie doradztwa i szkoleń spółka korzysta z usług firmy KEMA Quality Polska. Aby utrzymać certyfikat MacroSoft musi do końca bieżącego roku dostosować własny system zarządzania przez jakość – MacroSoft Quality Management do wymagań nowej normy ISO 9001:2000 oraz przejść audyt certyfikacyjny. W obecnej chwili MQM spełnia większość wymagań nowej
normy ISO.

Norma ISO 9001:2000 wymaga od firmy zarządzania procesowego. MacroSoft spełnia ten wymóg od 2000 roku. Zmiana normy jest dla spółki okazją do dokonania zbiorczej analizy działającego w chwili obecnej systemu, dostosowania opisów procesów do nowych wymagań, a także właściwego doboru celów i ich mierników.

Wiele kluczowych informacji dla oceny procesów jest już gromadzonych, co znacznie ułatwia proces dostosowawczy. Od kilku lat w MacroSofcie prowadzone są stałe badanie satysfakcji klienta zewnętrznego (użytkowników oprogramowania MacroSoftu), a także klienta wewnętrznego (pracowników). Spółka spełnia również wymogi nowej normy dotyczące skutecznej komunikacji wewnętrznej dzięki wdrożeniu i wykorzystaniu możliwości platformy Lotus Notes. Ujednolicenie systemu komunikacji ułatwia zarówno administrację systemem jakości oraz zarządzanie zapisami i działaniami doskonalącymi. W związku z wymaganiami ISO 9001:2000 dotyczącymi szkoleń pracowników MacroSoft SA wprowadza do istniejącego systemu MQM program zarządzania kompetencjami (m.in. okresowe oceny pracowników i efektywności szkoleń). Docelowo zostanie on wykorzystany do rozwoju systemu zarządzania wiedzą.

Prace związane ze zmianą normy ISO powinny zakończyć się do września 2003 r.

http://www.macrosoft.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top