MacroSoft zaczyna odrabiać straty

W 2002 roku Grupa MacroSoft pozyskała 163 nowych klientów, więcej niż w roku poprzednim. Zdaniem zarządu spółka była dobrze przygotowana do trudnej sytuacji rynkowej w 2002.

“Kolejny rok spadku koniunktury bezlitośnie obnażał wszystkie słabości rynku i zweryfikował zakładane strategie działania. Szeroka gama produktów oraz maksymalne dostosowanie oferty do portfeli klientów pozwoliło nam skutecznie konkurować z innymi dostawcami. Patrząc na możliwości małych i średnich przedsiębiorstw – głównych odbiorców naszych rozwiązań – oraz strukturę sprzedaży MacroSoftu, wyniki naszej grupy uważam za zadowalające.” – mówi Sławomir Kosz, prezes MacroSoftu SA.

Mimo słabej koniunktury i niższych niż zakładane wyników sprzedaży, MacroSoft S.A. spłacił około 2 mln zł kredytu. Grupa MacroSoft znacznie poprawiła wyniki rentowności zarówno operacyjnej jak i netto. Wyniki te byłyby jeszcze bardziej spektakularne, gdyby nie konieczność utworzenia odpisów z zysku, wynikających z zaistnienia trudnej sytuacji w niektórych spółkach zależnych oraz ze względu na nie osiągnięcie planowanych korzyści ekonomicznych z niektórych produktów.

Pomimo zawieszenia działalności dwóch spółek zależnych: MacroSoftu Rzeszów oraz MacroSoftu Ziemia Lubelska – pozostałe 12 spółek będzie obsługiwało klientów w sposób niezakłócony. Z pewnością MacroSoft wchodzi w 2003 rok dobrze przygotowany, nie zagrożony utratą płynności i z dużymi szansami na generowanie zysków netto.

Szczególnie dużym powodzeniem cieszył się w 2002 r. wśród nowych klientów spółki pakiet SKID. Grupa MacroSoft sprzedała 78 takich rozwiązań, notując tym samym 11% wzrost w stosunku do roku 2001. System SKID jest dobrze postrzegany przez klientów dzięki udostępnieniu go na platformie Linux, za czym idzie odpowiednio atrakcyjna cena. Sprzedaż bazy danych przez MacroSoft na platformę Linuxową stanowiła aż 48 procent wszystkich nowo sprzedanych baz danych. W tym samym czasie 85 dotychczasowych klientów firmy przeszło z systemów DOSowych na rozwiązania SKIDa w technologii Windows bądź Linux.

Wśród przedsiębiorstw, które dokonywały zakupów oprogramowania MacroSoftu w 2002 roku, przeważały firmy prywatne. W poszukiwaniu środków wiele z nich zaczęło zwracać uwagę na środki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości. Kilku klientów firmy korzysta obecnie z funduszy PHARE w ramach programu ,,Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw”. Dwadzieścia wniosków czeka na rozpatrzenie lub jest przygotowywanych do przedłożenia.

Miniony rok obfitował również w kontrakty realizowane w oparciu o platformę Lotus Notes. Ponad dwudziestu nowych klientów wybrało rozwiązania wspomagające zarządzanie wiedzą i obieg dokumentów. W większości były one uzupełnieniem instalowanego pakietu SKID – oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem.

W celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej drogą aliansów strategicznych doszło do zawarcia umowy partnerskiej między MacroSoftem SA i BPSC SA. “BPSC ma dużą bazę klientów, korzystających z systemu użytkowego pracującego pod kontrolą DOS. Tym firmom pragniemy zaoferować wspólnie z partnerem nasz pakiet SKID działający na Linuxie. Aplikacje SKID dopełnią ofertę BPSC, które będzie mogło skoncentrować się na rozwijaniu systemu Impuls BPSC opartego na technologii Oracle, nie tracąc dotychczasowych klientów.” – mówi Sławomir Kosz, prezes MacroSoftu S.A.

http://www.macrosoft.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry