Malware Radar zdemaskuje wroga sieci

Według danych Malware Radar firmy Panda Software 75% sieci komputerowych jest zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem. Każdy administrator może wykonać bezpłatnie audyt i sprawdzić poziom bezpieczeństwa swojej sieci przy pomocy nowego skanera sieciowego.
Malware Radar umożliwia przeprowadzenie niezależnego audytu komputerów, który jest dla administratora dodatkowym źródłem informacji o stanie bezpieczeństwa całej sieci.

To zautomatyzowane narzędzie wyszukuje i eliminuje złośliwe oprogramowanie oraz luki w zabezpieczeniach. Aplikacja uruchamiana jest doraźnie, tzn. nie wymaga instalacji, a więc nie powoduje konfliktów z zaimplementowanymi już rozwiązaniami ochronnymi. Malware Radar jest dostępny od trzech miesięcy i w tym czasie tysiące sieci zostały poddane badaniu z jego pomocą. Wyniki tych badań są alarmujące: w ponad 75% zbadanych przypadków Malware Radar wykrył złośliwe programy. Aktualne dane na temat bezpieczeństwa sieci dostępne są pod adresem http://www.malwareradar.com/statistics/.

Narzędzie Malware Radar bazuje na systemie “zbiorowej inteligencji”, który jest utrzymywany przez sieciowe centra danych (wstępnie zbudowane z ponad 100 serwerów). Na serwerach należących do systemu nieustannie są gromadzone i przetwarzane dane o liczbie i rodzaju zagrożeń występujących w sieciach. Na podstawie tych danych tworzy się aktualne bazy sygnatur złośliwego oprogramowania oraz skuteczne szczepionki.

Aby przeskanować swoją sieć za pomocą Malware Radar, należy zarejestrować się na stronie http://www.malwareradar.com/trial. Po otrzymaniu emailem loginu i hasła, można bez problemu zalogować się do własnej konsoli WWW (https://private.malwareradar.com), z poziomu której zarządza się funkcjami oprogramowania. Możliwe jest wtedy pobranie narzędzia w postaci samodzielnego pliku, pakietu instalacyjnego lub wersji do automatycznej lub zarządzanej dystrybucji w sieci. Malware Radar szybko skanuje wszystkie stacje robocze i serwery plików, bez względu na to czy są to komputery stacjonarne, przenośne czy maszyny zupełnie odizolowane od sieci lokalnej. Po uruchomieniu skanerów na poszczególnych komputerach i zakończeniu sprawdzania, konsola wyświetla raport o stanie bezpieczeństwa sieci.

Po zakończeniu audytu Malware Radar generuje raporty zawierające informacje o aktywnych zagrożeniach, statusie aktualnie używanego oprogramowania zabezpieczającego oraz lukach, które mogą zostać wykorzystane w celu zainfekowania sieci. Raport zawiera również zalecenia, których przestrzeganie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa sieci.

Bezpłatne skanowanie, jednorazowy audyt lub licencja Malware Radar jest dostępny w wersji bezpłatnej oraz komercyjnej (jednorazowy audyt lub czasowa licencja). W ramach bezpłatnego audytu możliwe jest przeprowadzenie analizy komputerów w trybie szybkiego skanowania, obejmującego uruchomione procesy oraz kluczowe foldery.

W ramach audytu płatnego możliwe jest przeprowadzenie analizy komputerów w trybie pełnego skanowania, które obejmuje wszystkie procesy oraz pliki w komputerach. Oprócz szczegółowych raportów, audyt płatny obejmuje proces usuwania wszystkich wykrytych zagrożeń. Z usługi Malware Radar w wersji komercyjnej firmy mogą skorzystać jednorazowo lub wykupić licencje w opcjach 12, 24 i 36 miesięcy, w ramach których możliwe jest przeprowadzanie nieograniczonej liczby pełnych audytów.

www.pandasoftware.com.pl/radar

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry