MBM Komputer akredytowany przez PARP

MBM Komputer specjalizujący się w odzyskiwaniu danych został firmą akredytowaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do świadczenia usług w zakresie realizacji programów dotowanych ze środków Phare Unii Europejskiej.

MBM Komputer będzie realizował projekty w ramach programu Innowacje i Technologie.

“O dofinansowanie własnych projektów z Phare ubiegaliśmy się powodzeniem dwukrotnie. Największe trudności jakie napotkaliśmy wiązały się z realizacją skomplikowanych procedur oraz znalezieniem rzetelnego i doświadczonego wykonawcy projektów, na które otrzymaliśmy dofinansowanie. Bogatsi o te doświadczenia zdecydowaliśmy się stanąć po drugiej strony barykady i zostać firmą, która będzie wykonawcą usług dofinansowanych przez Unię Europejską”- mówi Marcin Musil, dyrektor zarządzający MBM Komputer.

Każda firma ubiegająca się o fundusze z Phare na konkretną usługę, przed złożeniem wniosku, ma obowiązek podpisać umowę o wykonanie tej usługi z akredytowaną przez Phare firmą. Jej kopia stanowi załącznik do wniosku.

Jak wynika z badań PARP najwięcej innowacji wprowadzają firmy małe (10-50 zatrudnionych)oraz średnie (51-250 pracowników). Co więcej, przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje mają mniejsze problemy ze zbytem produkcji.

“Badania ankietowe przeprowadzone przez PARP wykazały jednak, że aż 85 procent polskich firm w ciągu ostatnich 3 lat nie skorzystało z żadnych instrumentów polityki proinnowacyjnej. Natomiast 9,5 procent spośród wszystkich przedsiębiorstw skorzystało z nieodpłatnych szkoleń dotyczących możliwości dofinansowania” – mówi Aleksander Żołnierski z Zespołu Studiów i Analiz PARP.

http://www.parp.gov.pl
http://www.mbm.com.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Shopper Day 2021
26.10.2021
Expert Summit 2021
04.11.2021
Forum Gospodarki Cyfrowej
09.11.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry