MBM Ontrack – dobre wyniki

O 70,8 procent wzrosły w 2003 roku w stosunku do roku poprzedniego obroty firmy KrollOntrack specjalizującej się w ocenie ryzyka biznesowego w tym w odzyskiwaniu danych komputerowych oraz w computer forensics – dostarczaniu elektronicznych dowodów przestępstw komputerowych. W tym samym okresie obroty katowickiego MBM Ontrack odzyskiwanie danych -reprezentanta Ontrack w Polsce i Europie Wschodniej – wzrosły o 47 procent.

Obroty KrollOntrack w 2003 roku wyniosły 485,476 miliona dolarów w stosunku do 284,248 miliona dolarów w roku 2002. Obroty MBM Ontrack odzyskiwanie danych wyrażone w złotych polskich wyniosły odpowiednio 2,647 miliona w roku 2003 i 1,80 miliona w roku 2002.

Znacznemu wzrostowi obrotów towarzyszył wzrost dochodu firmy na świecie i w Polsce. KrollOntrack zanotował w 2003 roku 131 procentowy wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego. Polski MBM Ontrack wypracował w 2003 roku dochody o 34 procent przewyższające te z roku 2002.

– Rynek usług odzyskiwania danych w Polsce wciąż się rozwija. Dynamiczny wzrost przychodów zawdzięczamy przede wszystkim stale rosnącej świadomości w zakresie możliwości odzyskiwania danych i dostępności tych usług w Polsce, wysokiej skuteczności
w odzyskiwaniu danych, a także rozszerzeniu działalności o Kraje Bałtyckie, Kaliningrad oraz Ukrainę – powiedział Marcin Musil, dyrektor zarządzający MBM Ontrack.

Przedstawiciele MBM Ontrack zapowiadają otwarcie do końca 2004 roku kolejnych przedstawicielstw zagranicznych – w Rosji i w Czechach. MBM Ontrack zamierza również rozszerzyć zakres oferowanych usług computer forensics – dostarczanie elektronicznych dowodów przestępstw komputerowych.

http://www.mbm.com.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top