McAfee pyta: Czy można to udowodnić?

Firma McAfee przedstawiła dwa nowe produkty: McAfee Policy Auditor 5.0 i McAfee Encrypted USB, a także poinformowała o wprowadzeniu znacznych usprawnień w swoich flagowych rozwiązaniach do ochrony danych – McAfee Endpoint Encryption i McAfee Host Data Loss Prevention. Produkty te mają pomóc firmom w zapewnieniu zgodności z wymogami przepisów prawnych i własnych procedur bezpieczeństwa. Łączą w sobie narzędzia do wdrażania procedur bezpieczeństwa i możliwości przeprowadzania szybkiej kontroli oraz wygenerowania raportów na temat efektywności tych procedur. Pomagają również udowodnić zgodność prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami.
Przedsiębiorstwa dokładają wszelkich starań, aby spełniać wymogi przepisów branżowych i wewnętrznych procedur, jednocześnie zarządzając ryzykiem informatycznym związanym z różnorodnymi zagrożeniami. Tradycyjnie firmy stosowały liczne rozwiązania cząstkowe, tworząc w efekcie przypadkowe procedury i systemy zabezpieczeń, co znacznie komplikowało procesy audytu i kontroli. Standardy chronione patentami jeszcze bardziej wydłużały i komplikowały proces kontroli. Lawina ataków związanych z naruszeniem bezpieczeństwa, która miała miejsce w ostatnim czasie, potwierdza potrzebę wprowadzenia bardziej rygorystycznych procedur bezpieczeństwa oraz zagwarantowania zgodności z procedurami szyfrowania danych. Przedstawione przez McAfee rozwiązania umożliwią firmom zastosowanie bardziej skutecznego podejścia do efektywnego zarządzania zgodnością z przepisami.

„Nowe rozwiązania McAfee wspomagają procedury zapewniania zgodności z przepisami i zwiększają efektywność operacyjną dzięki skróceniu czasu zużywanego na czynności administracyjne.” – mówi Aram Smith, główny analityk w firmie Project Performance Corporation i w Departmencie Energii. „Dzięki ścisłej integracji z McAfee ePolicy Orchestrator, otrzymujemy pojedynczą, zintegrowaną konsolę i agenta, które możemy użyć do wdrażania, zarządzania i raportowania dotyczącego rozwiązań bezpieczeństwa i zapewniania zgodności z przepisami. Funkcja pulpitu (dashboard) rozwiązania ePolicy Orechestrator udostępnia szybkie, czytelne widoki aktualnej sytuacji w systemie.”

Nowa wersja McAfee Policy Auditor 5.0 wykorzystuje otwarte standardy, takie jak XCCDF (Extensible Configuration Checklist Description Format) i OVAL (Open Vulnerability Assessment Language). Zarówno Policy Auditor, jak i McAfee Endpoint Encryption dysponują nowatorskimi mechanizmami wspomagania audytu, umożliwiającymi automatyzację procesów audytów wewnętrznych i zewnętrznych i – jeśli zajdzie taka potrzeba -szybkie dokumentowanie zgodności. Zintegrowane mechanizmy zarządzania oraz raportowania za pomocą McAfee ePO, we współpracy z różnymi produktami firmy tworzą jednolitą platformę zarządzania systemem zabezpieczeń i zgodnością z wymogami przepisów.

„Ograniczanie ryzyka w systemach informatycznych i wypełnianie wymagań rozmaitych przepisów i norm technicznych wymaga czegoś więcej niż zbioru różnych technologii.” – mówi George Kurtz, starszy wiceprezes i dyrektor generalny działu ograniczania ryzyka i zapewniania zgodności z wymogami przepisów w McAfee – „Umożliwiając centralizację zarządzania i egzekwowania polityk bezpieczeństwa, automatyzację oceny parametrów bezpieczeństwa i bieżące porównywanie stanu faktycznego z założeniami polityk, pomagamy firmom sprawniej wypełniać wymagania przepisów, poprawiać bezpieczeństwo i ograniczać koszty.”

Sprawą zasadniczą dla bezpieczeństwa informacji w firmowej sieci jest pewność, że skonfigurowane w sieci urządzenia są bezpieczne zarówno po podłączeniu, jak i po odłączeniu ich od sieci. McAfee Standard Encrypted USB v.2 zapewnia bezpieczeństwo przenoszonych danych. Rozwiązanie dostępne jest w postaci chronionego hasłem nośnika danych dołączanego do portów USB. Gwarantuje wysoki stopień ochrony (szyfrowanie algorytmem AES 256). Produkt umożliwia zniszczenie danych na nośniku w przypadku niepomyślnego uwierzytelnienia oraz technologię zero foot print.

„To szyfrowanie dla każdego.” – mówi Gerhard Watzinger, starszy wiceprezes ds. ochrony danych w firmie McAfee „Wszyscy – od osób prywatnych, przez średnie firmy, po wielkie korporacje – potrzebują ochrony swoich cennych danych. Dziś McAfee daje klientom gwarancję bezpieczeństwa danych, bez względu na to, czy urządzenie USB na którym się one znajdują zaginie, czy zostanie skradzione.”

Rozwiązanie McAfee Standard Encrypted USB gwarantuje skuteczność korporacyjnych procedur ochrony hasłami poprzez zarządzanie regułami haseł. Jedną z najważniejszych zalet rozwiązania jest możliwość obniżenia ryzyka związanego z nieprzestrzeganiem korporacyjnych procedur bezpieczeństwa przez pracowników przedsiębiorstwa. W przypadku zagubienia urządzenia firma jest w stanie udowodnić odpowiednim organom, że dane zostały wcześniej zaszyfrowane i zabezpieczone hasłem.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry