MCI inwestuje w e-turystykę w Czechach

24 kwietnia 2008 roku, subfundusz MCI.TechVentures 1.0, wchodzący w skład Grupy MCI, podpisał umowę inwestycyjną z udziałowcami czeskiej spółki INVIA.CZ s.r.o. Na mocy podpisanej umowy, po spełnieniu się przewidzianych umową warunków wstępnych, Fundusz odkupi od dotychczasowych udziałowców 50,10% udziałów tej spółki.
INVIA.CZ jest liderem rynku e-turystyki w Czechach i na Słowacji. Pod względem
obrotów nie ma sobie równych także w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
„Po kilku wcześniejszych próbach dokonania inwestycji w czeskim sektorze e-turystyki, który w naszym regionie jest najbardziej rozwinięty, w końcu udało nam się porozumieć z liderem tego rynku, co jest podwójnie korzystne. Wydaje mi się, że pomogło doświadczenie MCI na rynku kapitałowym w Polsce, zbieżność celów oraz wcześniejsza inwestycja w Travelplanet.pl , dająca świetne podstawy do budowy regionalnego lidera, mogącego stawić czoła globalnym graczom, którzy prędzej czy później zawitają do Europy Środkowo – Wschodniej.” – powiedział Jan Habermann, Dyrektor Inwestycyjny z praskiego zespołu MCI.TechVentures.

Strony umowy inwestycyjnej postanowiły nie ujawniać wartości transakcji, jednak zgodnie z wewnętrzną terminologią Funduszu transakcja zaliczana jest do tzw. „big tickets”, czyli transakcji o wielkości powyżej 10 mln PLN. Jest to więc jedna z większych inwestycji MCI w portfelu. Po sfinalizowaniu transakcji, udziałowcami spółki, oprócz funduszu, będą 3 osoby fizyczne z Czech, które były założycielami INVII w 2002 roku oraz Internet Travel Holding AG, spółka zależna szwajcarskiej grupy inwestycyjnej Centralway AG, która dotychczas była inwestorem większościowym. Strony umowy inwestycyjnej przyjęły wspólny cel upublicznienia spółki poprzez wprowadzenie jej na parkiet Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w 2009 roku. W ramach IPO dotychczasowi właściciele
INVII planują sprzedać kolejny pakiet swoich akcji, pozostając właścicielem mniej więcej jednej czwartej spółki.

INVIA.CZ powstała w 2002 roku jako czwarty gracz na rynku e-travel w Czechach,
jednak dzięki bardzo sprawnemu zarządowi i dużemu naciskowi na efektywność
marketingu internetowego w krótkim czasie stała się numerem 1 na swoim rynku
macierzystym, a następnie rozpoczęła ekspansję międzynarodową. W chwili obecnej INVIA.CZ, generując obroty na poziomie blisko 50 mln EUR w 2007 roku, jest większa niż pozostali 3 liczący się gracze w Czechach łącznie. Od 2005 roku spółka generuje zysk.

W 2004 roku INVIA.CZ weszła na rynek słowacki, gdzie również posiada w chwili
obecnej pozycję lidera, choć skala działania na Słowacji jest znacząco mniejsza niż w Czechach. Spółka uruchomiła również swoje witryny sprzedażowe w Polsce i na
Węgrzech, a w najbliższym czasie planuje rozpocząć działalność w Rumunii.

„Realizując niniejszą transakcję MCI planuje stać się aktywnym centrum konsolidacji branży e-turystyki w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem MCI w perspektywie 2 – 3 lat jest zbudowanie silnej grupy o przychodach przekraczających 250 mln EUR. Mając w portfelu dwie największe spółki w tym obszarze w regionie, Travelplanet i INVIĘ, jesteśmy na najlepszej drodze aby to zrealizować. Obie spółki będą funkcjonowały niezależnie, jednak fundusz jako wiodący akcjonariusz będzie zainteresowany realizacją możliwych synergii operacyjnych i strategicznych, do czego będziemy namawiać oba zarządy. W dłuższej perspektywie MCI nie wyklucza konsolidacji kapitałowej obu
podmiotów na warunkach rynkowych. Możliwe, że będziemy do tego namawiać
akcjonariuszy obu spółek już za 2 – 3 lata.” – powiedział Maciej Kowalczyk, Dyrektor Inwestycyjny MCI odpowiedzialny za projekt z ramienia Funduszu.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Shopper Day 2021
26.10.2021
Expert Summit 2021
04.11.2021
Forum Gospodarki Cyfrowej
09.11.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry