MCI po III kwartałach

Skonsolidowane wyniki MCI Management po trzech kwartałach 2003 roku wskazują na dalszy dynamiczny rozwój spółek portfelowych Funduszu. Większość spółek portfelowych kontynuuje trend wzrostu przychodów i poprawy rentowności. Pięć spółek portfelowych w ciągu tego okresu wypracowało zysk netto. Są to: CCS S.A. , S4E S.A., Travelplanet.pl S.A., One-2-One Sp. z o.o. i GeoTec Sp. z o.o. W perspektywie wyników za cały rok 2003 Fundusz podtrzymuje realizację planów wyników finansowych większości spółek portfelowych MCI Management S.A.

W III kwartale 2003 r. Grupa Kapitałowa MCI Management S.A. zanotowała wyższe o około 40% przychody operacyjne (10.343 tys. zł) niż w III kwartale 2002, a także niższe koszty, co w konsekwencji przełożyło się na dużo lepszy wynik ze sprzedaży. Gorszy od ubiegłorocznego wynik na działalności operacyjnej (-107 tys. zł) wynika z zysku ze sprzedaży nieruchomości przez CCS w kwartale III 2002 r. Narastająco trzy kwartały 2003 wyglądają zdecydowanie korzystniej niż w roku 2002. Grupa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej (281 tys. zł) i zysk netto w wysokości 102 tys. zł. Porównywalnie w tym samym okresie w roku 2002 wielkości te kolejno wynosiły -1.490 tys. zł i -15.439 tys. zł.

Priorytetem dla nas w chwili obecnej jest zrealizowanie minimum jednej nowej inwestycji w 2003 roku , kontynuacja dobrych wyników spółek portfelowych jak również przygotowanie atrakcyjnych inwestycji na rok 2004. Wszystko wskazuje na to , iż rok 2003 zamkniemy dodatnim wynikiem netto i skonsolidowanym. Perspektywy rozwoju na lata 2004/2005 wyglądają dobrze – powiedział Prezes Zarządu MCI Management S.A. Tomasz Czechowicz

http://www.mci.com.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry