Międzynarodowy kontrakt K2 Internet

URSA International, europejski producent materiałów izolacyjnych, wybrał agencję K2 jako centralnego partnera w realizacji projektu internetowego obejmującego 11 krajów.

Agencja interaktywna K2 rozpoczęła współpracę z centralą firmy URSA International w Niemczech. W ramach tej współpracy, K2 przygotuje i zrealizuje kompleksowy projekt obejmujący równolegle 11 krajowych serwisów internetowych klienta.

Celem projektu od strony kreatywnej jest ujednolicenie wizerunku marki URSA na poszczególnych rynkach oraz silniejsze komunikowanie jej nowego pozycjonowania, opartego na eksperctwie pracowników, kompleksowości rozwiązań oraz partnerskich relacjach z klientami. Od strony technologicznej, projekt zawiera natomiast szereg zaawansowanych rozwiązań ułatwiających potencjalnym klientom dokładne poznanie oferty, dobór rodzaju i ilości produktu oraz nawiązanie kontaktu z przedstawicielami URSA. Ze względu na zakres oraz złożoność projektu został on oparty na systemie RedDot CMS, dzięki któremu jego realizacja i późniejszy rozwój będzie maksymalnie efektywny pod względem kosztowym oraz czasu i organizacji prac.

URSA International jest jednym z największych w Europie producentów materiałów izolacyjnych, które zapewniają ochronę cieplną, akustyczną i ogniową budynków i obiektów przemysłowych. Ta niemiecka firma działa obecnie w 16 krajach europejskich, w tym od 1997 roku również w Polsce.

Współpraca między URSA International i K2 Internet nawiązana została w wyniku międzynarodowego przetargu, zorganizowanego przez klienta pod koniec ubiegłego roku. W przetargu tym K2, jako jedyna zaproszona polska agencja interaktywna, pokonała kilka renomowanych agencji europejskich.

Choć projekty K2 już od wielu lat wykorzystywane są przez jej klientów na rynkach zagranicznych, współpraca z URSA International stanowi rozpoczęcie nowego etapu w rozwoju agencji. Tak wyjaśnia to Grzegorz Kurowski, Dyrektor Marketingu K2: „Znaczenie projektu wiąże się nie tylko z jego skalą, ale też z faktem, że realizujemy go na bezpośrednie zlecenie centrali firmy, w wyniku wygrania przetargu międzynarodowego. Z naszego punktu widzenia, jest to dowód takiego poziomu usług K2, który pozwala nam traktować integrację z Unią Europejską jako realną szansę rozwojową, a nie zagrożenie.”.

http://www.k2.pl

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top