MultiBank – uruchomił nowy Plan Finansowy

MultiBank – detaliczna część BRE Banku SA – wprowadził do swojej oferty nowy Plan Finansowy. Nowy MultiPlan będzie skierowany do osób poszukujących kredytu na zakup mieszkania, domu lub na realizację innych celów mieszkaniowych, a jednocześnie dysponujących okresowymi nadwyżkami finansowymi lub oszczędnościami. Nowy MultiPlan, to atrakcyjnie oprocentowany kredyt hipoteczny oraz konto osobiste z rachunkiem oszczędnościowym i kartą płatniczą. Takie rozwiązanie pozwala skorzystać Klientom MultiBanku z mechanizmu bilansowania oszczędności z kredytem (ang. offset) i zapewnia przejrzysty sposób prezentacji finansów osobistych.

Najważniejszym elementem nowego MultiPlanu jest sposób naliczania odsetek od oszczędności oraz kredytów. Podobnie jak w przypadku Planu Finansowego WWJ są one naliczane codziennie, dzięki czemu Klienci MultiBanku płacą odsetki tylko od różnicy między kwotą kredytu, a oszczędnościami. Każda wpłata na rachunek pensji, premii, czy innych środków powoduje automatyczne pomniejszenie wysokości salda kredytu do oprocentowania. Wpłacenie określonej kwoty pieniędzy na nowy MultiPlan jest korzystniejsze niż zdeponowanie analogicznej sumy na lokacie. Odsetki zaoszczędzone od kredytu są wyższe od odsetek uzyskanych z lokaty, które dodatkowo pomniejszone są o podatek od zysku z oszczędności. Ten mechanizm umożliwia Klientom MultiBanku efektywniejsze zarządzanie zasobami finansowymi.

Wraz z rosnącymi potrzebami finansowymi Klient MultiBanku ma możliwość w ramach nowego MultiPlanu skorzystania z kredytu samochodowego, gotówkowego i odnawialnego. Wszystkie dodatkowe kredyty oprocentowane będą taką samą niską stopą jak kredyt mieszkaniowy. W nowym MultiPlanie, tak jak w przypadku poprzednich Planów Finansowych, przy każdym kolejnym kredycie procedura bankowa uproszczona jest do minimum, a MultiBank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat i prowizji.

Spłata kredytu w nowym MultiPlanie następuje zgodnie z ustalonym harmonogramem w formie rat malejących. Oddzielna prezentacja finansów w ramach rachunku osobistego, kredytu hipotecznego, samochodowego, gotówkowego i odnawialnego zapewnia czytelny obraz sytuacji finansowej Klienta. Nowy MultiPlan oparty na mechanizmie bilansowania (ang. offset) udzielany będzie tylko w PLN. Dopuszczalny okres spłaty kredytu hipotecznego w ramach nowego MulitiPlanu wynosi do 25 lat.

Jeżeli kredyty z Planów Finansowych Klienci wykorzystają na cele mieszkaniowe (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 21 listopada 2001) odsetki od nich można będzie odliczyć od podstawy opodatkowania.

Zarządzać Planami Finansowym WWJ i MultiPlanem można wykorzystując multilinię, Centrum Usług Finansowych MultiBanku lub z pomocą specjalnie stworzonych serwisów internetowych www.wwj.pl i www.multiplan.pl. Nowe strony poświęcone Planom Finansowym wyposażone są w kalkulatory do przeprowadzenia symulacji, a także czytelne prezentacje graficzne obecnej i przyszłej sytuacji finansowej kredytobiorcy.

http://www.multibank.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry