MySAP HR w KGHM

Firma SAP Polska poinformowała o starcie produktywnym rozwiązania mySAP Human Resources (Zarządzanie kadrami) we wszystkich Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. Jest to największa instalacja tego rozwiązania w Polsce. Obsługuje ponad 18 tys. pracowników aktywnych oraz ponad 4 tys. byłych pracowników (świadczenia dla emerytów i rencistów).

Celem wdrożenia mySAP HR była przede wszystkim unifikacja danych i procesów kadrowo-płacowych w ramach całego KGHM z zachowaniem specyfiki branżowej oraz objęcie wspólną ewidencją kadrowo-płacową wszystkich osób związanych z KGHM. Wysokie wymagania KGHM związane były ze specyfiką branży (górnictwa i hutnictwa) i dotyczyły głównie uwzględnienia kilkuset składników płacowych, szczegółowej rejestracji czasu pracy oraz porozumień z kilkunastoma związkami zawodowymi.
Prace wdrożeniowe prowadził zespół wdrożeniowy składający się z wybranych pracowników wszystkich oddziałów. W wyniku tych prac powstało spójne rozwiązanie, którego uruchamianie rozpoczęto w czerwcu 2002 od dwóch Oddziałów – ZG Lubin oraz HM Legnica. W kolejnych 4 miesiącach uruchomiono system w pozostałych 9 oddziałach KGHM.

Aby zapewnić spójność danych oraz zautomatyzować prace związane z naliczaniem wynagrodzeń, wyeliminowano ręczne kartoteki kadrowo-płacowe. W ramach Karty Czasu Pracy (elementu mySAP HR) opracowano specjalną funkcjonalność obsługującą pozytywną rejestrację czasu pracy, pozwalającą na bardzo dokładne analizy wykonywanych czynności. Automatycznie odbywa się również raportowanie ZUS i US.
Planowane jest rozszerzenie wdrożenia o pulpit menedżera, pozwalający kierownictwu na automatyczny dostęp do danych o podległych im pracownikach; katalogi kwalifikacji zatrudnionych oraz obszar zarządzania szkoleniami. W kolejnych etapach wprowadzona zostanie obsługa rekrutacji, planowanie i rozwój kadr oraz samoobsługa pracowników.

http://www.sap.com/poland

Wpisy promowane

Wydarzenia

Shopper Day 2021
26.10.2021
Expert Summit 2021
04.11.2021
Forum Gospodarki Cyfrowej
09.11.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry