Nagroda NASK 'Za propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego'

Już po raz trzeci przyznana została nagroda NASK im. prof. Tomasza Hofmokla ‘Za propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego’, którą laureat odbiera podczas uroczystego wieczoru towarzyszącego organizowanej co roku przez NASK i zespół CERT Polska konferencji bezpieczeństwa IT z cyklu SECURE. W roku 2004 nagrodę tę przyznano prof. dr hab. inż. Andrzejowi P. Wierzbickiemu za inicjatywę i zaangażowanie w budowę miejskich sieci komputerowych w Polsce – przedsięwzięcia pionierskiego i bezprecedensowego w skali świata, oraz za upowszechnianie wiedzy dotyczącej związku pomiędzy wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych a rozwojem społeczeństwa.

Celem nagrody ufundowanej przez NASK jest uhonorowanie ludzi szczególnie zasłużonych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, sprzymierzeńców idei, którą zapoczątkował w Polsce na początku lat 90. nieżyjący już prof. Tomasz Hofmokl, twórca i pierwszy dyrektor NASK.

Laureat nagrody, prof. dr hab. inż. Andrzej P. Wierzbicki jest związany z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i Instytutem Łączności, w którym przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora.

W swych publikacjach i wystąpieniach na licznych konferencjach i spotkaniach naukowych prof. Andrzej Wierzbicki od lat zwraca uwagę na znaczenie, jakie dla nauki, gospodarki i kultury ma rozwój społeczeństwa informacyjnego, a także ważną w tej materii rolę współpracy międzynarodowej, w szczególności europejskiej.

http://www.nask.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry