Nagrody im. Marka Cara

W Legionowie zakończyło obrady IX Forum Teleinformatyki. Podczas uroczystego otwarcia Forum przyznano nagrody im Marka Cara – prestiżowe wyróżnienia za wybitne osiągnięcia na polu teleinformatyki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych efektów działalności nagrodzonej osoby.

Nagroda im. Marka Cara, tragicznie zmarłego w 1997 roku, jednego z pomysłodawców i przewodniczącego Rady Programowej Forum przyznana została po raz drugi. Tegorocznymi laureatami nagrody zostali: prof. dr hab. Jan Madey „za wprowadzenie młodych polskich informatyków do ścisłej czołówki światowych programistów” oraz Krzysztof Głomb „za doprowadzenie polskiej konferencji „Miasta w Internecie” do rangi konferencji europejskiej”. Nominowanymi do tegorocznej nagrody byli także:
1. Michał Dżoga – za aktywne rozwijanie akcji „Internet w szkołach akcja Prezydenta RP”;
2. Jolanta Sala – za informatyzację Urzędu Wojewody Pomorskiego, aktywnie wspomagającą pracę urzędu;
3. Kajetan Wojsyk – za niezwykłą aktywność przy popularyzacji i wdrażaniu informatyzacji i internetyzacji urzędów samorządowych.

Forum Teleinformatyki organizowane jest od 1995 roku i porusza aktualne problemy związane z procesem informatyzacji naszego kraju. Uczestnikami Forum są odpowiedzialni za rozwój IT liderzy polskiego biznesu, przedstawiciele największych banków i administracji oraz twórcy i dostawcy rozwiązań IT.

Tegoroczne Forum zorganizowane zostało pod hasłem „Polska w Unii… Informatycznej”. Obrady odbywały się w dniach 23-25 września br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Celem Forum było pokazanie możliwości i zagrożeń, jakie niesie ze sobą integracja z krajami Wspólnoty oraz zmieniających się reguł działania polskich firm i administracji po naszym przystąpieniu do Unii. Gościem specjalnym Forum była Hanna Gronkiewicz-Waltz, v-ce prezes EBOR. Honorowy patronat nad imprezą objęli: minister Danuta Hübner, prof. dr hab. Leszek Balcerowicz, Prezes NBP oraz prof. dr hab. Piotr Węgleński, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

http://www.mwi.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top