Najnowszy OpenOffice na openzone.pl

Zespół OpenZone.pl udostępnił już do pobrania najnowszy OpenOfficeT7 w wersji 2.4.
W programie dodano wiele nowych wzorów i szablonów dokumentów.
Jak zwykle pojawiło się też wiele nowych funkcji.

W programie Writer na pasku stanu dodano nowe pole stanu

informujące o języku akapitu w którym znajduje się kursor oraz
pozwalającego na łatwą jego zmianę

Wprowadzono również opcję pozwalającą drukować tekst o atrybucie

„ukryty”.

Wzbogacono filtr eksportu do PDF o opcję dodawania łącz względnych

co pozwala na eksport np. zakładek programu Writer, nazw slajdów z
programu Impress, nazw arkuszy Calc jako zakładek pliku PDF

Dodano również możliwość eksportu do PDF/A, który jest

międzynarodowym standardem zgodnym z ISO 19005-1:2005

Inne nowości to:

Poprawione automatyczne rozmieszczanie etykiet na wykresie kołowym

oraz rozszerzenie opcji dla etykiet danych – dodano opcję
wyświetlania wartości liczbowej jak i procentowej w jednej etykiecie.

Wprowadzenie równań i linii trendu dla krzywych regresji w wykresach.

Możliwość usuwania etykiet punktów danych na wykresie za pomocą

klawisza „Delete”.

Dodanie możliwości określenia które części arkusza kalkulacyjnego

maja być wydrukowane w oknie dialogowym Drukuj.

Rozbudowanie obsługi baz danych Oracle przez program Base

umożliwiające wygodną edycję właściwości już utworzonego źródła
danych.

Dodanie funkcji edytowania widoków w osadzonych bazach danych HSQL

przy pomocy narzędzi zbliżonych do tych dostępnych przy tworzeniu
i edycji kwerend.

Rozbudowanie funkcjonalności Kreatora kwerend o obsługę poleceń

SQL w polach listy oraz o możliwość stosowania natywnych poleceń SQL

Wprowadzenie obsługi plików MS Access 2007 files (*.accdb) przez

program Base.

Dodanie możliwości ręcznego sortowania pól tabel w Pilocie Danych

za pomocą poleceń wytnij/kopiuj i wklej lub przeciągnij i upuść.

Dodanie obsługi plików pomocy dla rozszerzeń pakietu – pomoc dla

rozszerzeń jest wyświetlana w raz z plikami pomocy pakietu (po
naciśnięciu klawisza F1).

Na stronie projektu www.openzone.pl można również pobrać przygotowany przez openzone.pl dodatek do programu tworzący nowe menu z dodatkowymi funkcjami.

www.openzone.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry