NASK uwolni regionalne domeny?

NASK skierował do samorządów ofertę rejestracji domen odpowiadających ich nazwom. 

nask_logoNa stronie dns.pl pojawił się następujący komunikat:

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora NASK, mając na uwadze rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz stale zwiększający się zasięg sieci Internet w Polsce, NASK dostrzega potrzebę uwolnienia nazw regionalnych, odpowiadających w szczególności nazwom gmin, powiatów i województw, do publicznej rejestracji.

NASK rozpoczął projekt poprzez skierowanie zaproszeń do złożenia ofert do właściwych jednostek samorządu terytorialnego i prognozuje zakończenie projektu uwolnienia nazw regionalnych do końca 2013 roku.

Lakoniczny w treści, dotyczy jednak ciekawej kwestii. W komunikacie mowa o nazwach odpowiadających nazwom jednostek samorządu terytorialnego oraz miejscowości, chronionym przez NASK na podstawie Regulaminu określającego warunku świadczenia przez NASK usług w zakresie utrzymywania nazw w domenie .PL. Punkt 6 lit. c) Regulaminu stanowi, że NASK może odmówić rejestracji domeny jeśli „Oferta dotyczy Nazwy Domeny odpowiadającej nazwie województwa, powiatu, gminy lub miejscowości w Domenie .PL, chyba że Oferentem jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ administracji”.

W powyższym komunikacie przytoczone jest zarządzenie dyrektora NASK dotyczące „ustalenia wewnętrznej procedury stosowanej przez Instytut w projekcie uwalniania nazw regionalnych”. Niestety, pomimo kilku prób nie udało nam się uzyskać dostępu do jego treści – jeśli tylko zostanie nam ono udostępnione, podamy je do wiadomości.

Jak udało nam się dowiedzieć, zaproszenia do złożenia ofert rejestracji nazw odpowiadających nazwom jednostek samorządu terytorialnego oraz miejscowości zostały przez NASK skierowane do właściwych jednostek samorządu terytorialnego i miejscowości, których nazwy odpowiadają nazwom regionalnym. Zaproszenie do skorzystania z pierwszeństwa rejestracji ma mieć charakter niekomercyjny i nieodpłatny.

Jest jeszcze jedna, najciekawsza być może informacja. Jak ustaliliśmy, w przypadku nieskorzystania przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego z prawa pierwszeństwa rejestracji domeny regionalnej, NASK uwolnić ma daną nazwę regionalną do publicznej (wolnej) rejestracji, w terminie wskazanym w kolejnym komunikacie.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry