Negocjacje oprocentowania przez Internet

Internetowy serwis AukcjeKredytowe.pl w I kwartale 2008 r. umożliwi negocjowanie oprocentowania lokat bankowych przez Internet.

Zawirowania na światowych rynkach przejawiające się spadkami na giełdach, w tym na GPW, skłaniają prywatnych inwestorów do bardziej ostrożnego lokowania swoich oszczędności. W ocenie bankowców, lata 2006 i 2007 były latami giełdy i funduszy inwestycyjnych, rok 2008 będzie natomiast rokiem lokat. Najczęściej wykorzystywaną metodą sprzedaży lokat jest oferowanie ich aktualnym klientom banku, np. posiadaczom ROR-ów. Słabnąca dynamika wzrostu może jednak świadczyć o zbliżających się granicach możliwości sprzedaży wewnętrznej i skłonić bankowców do bardziej aktywnego poszukiwania rezerw gotówkowych.

– To dobry moment na wprowadzenie lokat do systemu aukcyjnego – mieliśmy wiele sygnałów od naszych użytkowników, że chętnie widzieliby ten produkt na aukcjach. Z kolei banki będą w najbliższym roku będą musiały walczyć o klienta oferując coraz lepsze warunki cenowe przy wykorzystaniu niestandardowych metod pozyskiwania klientów – twierdzi Rafał Skarżyński dyrektor zarządzający projektem AukcjeKredytowe.pl.

Dla klientów, zasady wystawiania aukcji lokat będą proste. Wystarczy podać kwotę proponowanego depozytu, okres na jaki chcemy zdeponować pieniądze oraz ustalić termin zakończenia licytacji. Na aukcje odpowiadać będą banki, podając wysokość proponowanego oprocentowania i zasady kapitalizacji odsetek. Użytkownik, po wybraniu najkorzystniejszej oferty, otrzyma od zwycięskiego banku umowę ustanowienia lokaty, którą po podpisaniu odeśle do banku. Warunkiem otwarcia lokaty będzie wpłacenie środków na numer rachunku wskazany w umowie.

– Obniżenie kosztów dystrybucji produktów przez Internet pozwoli bankom na zwiększenie oferowanej stopy zwrotu o kilkadziesiąt punktów bazowych. Dla klienta oznacza to większe zyski – przez rok można będzie zarobić dzięki aukcjom nawet od 50 do 100 p.b. (0,5 – 1%) więcej niż na standardowej  lokacie – bez ryzyka straty zainwestowanych pieniędzy –  twierdzi Katarzyna Zakolska manager projektu.

Serwis www.AukcjeKredytowe.pl od ponad dwóch lat umożliwia internautom negocjowanie warunków kredytu hipotecznego przez Internet.

– Co miesiąc nasi użytkownicy otwierają aukcje na kwotę odpowiadającą średniej wartości wniosków kredytowych, przyjmowanych przez największych pośredników kredytowych – mówi Marcin Malinowski, prezes AukcjeKredytowe.pl – banki doceniają ten potencjał i najaktywniejsze z nich uczą się to wykorzystywać.
Od połowy 2006 roku w serwisie zarejestrowało się ponad 15 000 osób, wartość kredytów zaciągniętych przez klientów korzystających z sytemu wyniosła 75 mln zł.

W 2008 roku serwis będzie się również rozwijał w kierunku social lending – formy usług finansowych, które swoją premierę w Polsce będą miały jeszcze tej zimy.
– W naszym modelu oprzemy się na potencjale powstającej wokół serwisu społeczności – osób bez obaw wykorzystujących internet do zarządzania swoimi finansami –  opowiada o planach serwisu Rafał Skarżyński – Będziemy chcieli umożliwić naszym Użytkownikom wybór różnych form inwestowania kapitału, w tym bezpieczne lokaty o wysokiej stopie zwrotu, osiągniętej dzięki skróceniu drogi między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą.

W drugiej połowie roku dla twórców platformy priorytetem będzie wprowadzenie do licytacji nowych produktów, m. in. funduszy inwestycyjnych. – Będziemy bacznie przyglądać się powstającym projektom social lending, jednak zważywszy na powolny wzrost wartości pożyczek udzielanych w tym systemie w różnych częściach świata nie spodziewamy się szybkiego rozpowszechnienia w Polsce. Obecnie uzyskiwane wyniki sprzedaży produktów bankowych w połączeniu z podobną do SL wysokością marży, pozwolą najbliższym czasie utrzymać przez AukcjeKredytowe.pl pozycję lidera w segmencie internetowych aukcji finansowych w Polsce – dodaje Skarżyński.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Shopper Day 2021
26.10.2021
Expert Summit 2021
04.11.2021
Forum Gospodarki Cyfrowej
09.11.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry