Netia zakupiła kolejną spółkę internetową

Spółka zależna Netii SA – Internetia Sp. z o.o. – zakupiła udziały w spółce Cybertech Sp. z o.o. Jest to kolejna po Connect Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przejęta przez Netię firma, świadcząca usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie Białegostoku.
Cybertech jako operator osiedlowy świadczy usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla klientów  z Białegostoku. Wykorzystywana przez spółkę technologia Fast Ethernet pozwala na udostępnianie klientom łącza o przepustowości do 100 Mb/s. Na dzień 26 czerwca sieć Cybertech obsługiwała 3.535 klientów, a posiadane przez nią zasoby sieciowe pozwalają na obsługę łącznie 9.000 gospodarstw domowych.

Netia poprzez powiększenie zasięgu własnej sieci i bazy klientów również dzięki przejęciom i integracji operacyjnej spółek wykorzystujących technologię FastEthernet dąży do realizacji strategii, która zakłada zdobycie miliona klientów usług szerokopasmowych w ciągu trzech lat.

Łączna liczba spółek internetowych przejętych przez Netię od połowy 2007 roku wzrosła do piętnastu. Obsługują one łącznie ok. 50 tysięcy klientów, a w zasięgu ich sieci znajdują się ok. 164 tysiące gospodarstw domowych.

Nabycie udziałów nastąpiło w wykonaniu zawartej w dniu 26 czerwca 2008 roku przez  spółkę zależną Netia SA – Internetię Sp. z o.o. umowy sprzedaży ze spółką Cybertech na skutek zapłaty łącznej kwoty 3.974.609,63 złotych. Zakupione od Pana Piotra Niesterowicza 200 udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000 złotych stanowi 100 procent kapitału zakładowego i daje 100 procent głosów na zgromadzeniu wspólników Cybertech.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry