Niepełnosprawni w biurze

Praca zawodowa to dla osób niepełnosprawnych najlepszy sposób na rehabilitację oraz utrzymanie dobrej kondycji, także psychicznej. Tymczasem z ok. 3,8 mln polskich niepełnosprawnych powyżej 15 lat zatrudnienie znajduje tylko niewiele ponad 10 proc. To cztery razy mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Najnowszy raport Portalu Biurowego NoweBiuro.pl – „Niepełnosprawni w biurach” – dotyczy właśnie tej problematyki. Czytamy w nim, m.in. że jedną z głównych przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych są bariery edukacyjne i niski poziom wykształcenia.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wykształcenie gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe posiada ponad 1,5 mln niepełnosprawnych, zasadnicze zawodowe ok. 1,1 mln, średnie zawodowe 687 tys., średnie ogólnokształcące 271 tys., a wyższe już tylko 207 tys.

GUS ocenia liczbę polskich niepełnosprawnych w wieku powyżej 15 lat na ok. 3,8 mln. Spośród nich pracuje tylko niewiele ponad 10 proc. Tymczasem w tzw. starych krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten jest kilkukrotnie wyższy i wynosi od 40 do 50 proc.

Co więcej, pracownicy biurowi to zaledwie 4-5 proc. wszystkich pracujących niepełnosprawnych w wieku powyżej 15 lat (podczas gdy np. rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy łącznie to ok. 40 proc.).

Tymczasem niepełnosprawni są zazwyczaj bardzo dobrymi, cenionymi pracownikami. Nierzadko posiadają bowiem większą motywację do pracy niż osoby w pełni zdrowe. Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Jan Zając, podkreśla przy tym, że przedsiębiorcy nie dzielą pracowników na sprawnych i niepełnosprawnych, ale dobrych i złych.

Prezes POPON wskazuje jednak, że z uwagi na trudności w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych, ciężko jest o pracownika – osobę niepełnosprawną – spełniającą wszystkie wymagania pracodawcy.

Najnowszy raport Portalu Biurowego NoweBiuro.pl – „Niepełnosprawni w biurach” – kompleksowo omawia problematykę zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem pracy biurowej. Częścią raportu jest również przewodnik po systemie ulg i dotacji dla przedsiębiorców, zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Partnerem merytorycznym raportu jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry