Nordea wybrała SAP

Firma SAP AG (NYSE: SAP) poinformowała, że Nordea wybrała rozwiązanie SAP dla bankowości (SAP for Banking), które umożliwia sprostanie wymaganiom wynikającym z Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej (Nowa Umowa Bazylejska, tzw. Basel II). Rozwiązanie to wspomaga banki w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących kalkulacji ekspozycji ryzyka oraz kapitału, procesu nadzoru oraz ujawniania informacji, a także dostarczania historycznej bazy danych w celu obliczania i walidacji parametrów ryzyka kredytowego.

Nordea, już zaawansowana w przygotowaniach do wdrożenia Nowej Umowy Bazylejskiej, wybrała rozwiązania SAP, które uznała za najlepiej odpowiadające jej strategii w zakresie ryzyka kredytowego. Aplikacja ta służyć będzie do konsolidacji procesów i podniesienia standardów w zakresie sprawozdawczości. W wyniku wdrożenia przepisów Nowej Umowy Bazylejskiej Nordea udoskonali standardy zarządzania ryzykiem i zwiększy efektywność procesów kredytowych.

Nowa Umowa Bazylejska dotycząca banków i instytucji finansowych, uchwalona w 2004 roku, nakłada na banki na całym świecie obowiązek wdrożenia surowych standardów w zakresie identyfikacji ryzyka oraz alokacji odpowiedniego kapitału w celu pokrycia ewentualnych strat. Rozwiązanie SAP, obsługujące wymogi Nowej Umowy Bazylejskiej jest uzupełnieniem zestawu aplikacji analitycznych przeznaczonych dla banków. Aplikacje te – stworzone do obsługi analiz finansowych, dotyczących rentowności oraz zarządzania ryzykiem – bazują na standardowej infrastrukturze i architekturze, a także obsługują obszerne finansowe bazy danych oraz standardowe procesy i metody. Dzięki tej silnej podstawie analitycznej rozwiązanie SAP udostępnia bankom bardziej przejrzyste oraz obszerniejsze informacje, które oprócz spełnienia wymogów wynikających z Basel II umożliwiają bardziej trafne podejmowanie decyzji.

Rozwiązanie opiera się na najlepszych praktykach biznesowych dotyczących Nowej Umowy Bazylejskiej i jest stale aktualizowane w miarę wprowadzania zmian przepisów.

‘Spełnienie wymogów Nowej Umowy Bazylejskiej jest obecnie jednym z większych wyzwań dla banków, ponieważ wiele organizacji wciąż nie posiada kompletnego przeglądu danych dotyczących ryzyka – powiedział Thomas Balgheim, Wiceprezes ds. Usług finansowych w SAP AG. – Naszym zdaniem Nowa Umowa Bazylejska może być czymś więcej, niż tylko obowiązkiem. Może również być motorem innowacji organizacyjnych, technologicznych i biznesowych.’

http://www.sap.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry