Nordea wybrała SAP

Firma SAP AG (NYSE: SAP) poinformowała, że Nordea wybrała rozwiązanie SAP dla bankowości (SAP for Banking), które umożliwia sprostanie wymaganiom wynikającym z Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej (Nowa Umowa Bazylejska, tzw. Basel II). Rozwiązanie to wspomaga banki w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących kalkulacji ekspozycji ryzyka oraz kapitału, procesu nadzoru oraz ujawniania informacji, a także dostarczania historycznej bazy danych w celu obliczania i walidacji parametrów ryzyka kredytowego.

Nordea, już zaawansowana w przygotowaniach do wdrożenia Nowej Umowy Bazylejskiej, wybrała rozwiązania SAP, które uznała za najlepiej odpowiadające jej strategii w zakresie ryzyka kredytowego. Aplikacja ta służyć będzie do konsolidacji procesów i podniesienia standardów w zakresie sprawozdawczości. W wyniku wdrożenia przepisów Nowej Umowy Bazylejskiej Nordea udoskonali standardy zarządzania ryzykiem i zwiększy efektywność procesów kredytowych.

Nowa Umowa Bazylejska dotycząca banków i instytucji finansowych, uchwalona w 2004 roku, nakłada na banki na całym świecie obowiązek wdrożenia surowych standardów w zakresie identyfikacji ryzyka oraz alokacji odpowiedniego kapitału w celu pokrycia ewentualnych strat. Rozwiązanie SAP, obsługujące wymogi Nowej Umowy Bazylejskiej jest uzupełnieniem zestawu aplikacji analitycznych przeznaczonych dla banków. Aplikacje te – stworzone do obsługi analiz finansowych, dotyczących rentowności oraz zarządzania ryzykiem – bazują na standardowej infrastrukturze i architekturze, a także obsługują obszerne finansowe bazy danych oraz standardowe procesy i metody. Dzięki tej silnej podstawie analitycznej rozwiązanie SAP udostępnia bankom bardziej przejrzyste oraz obszerniejsze informacje, które oprócz spełnienia wymogów wynikających z Basel II umożliwiają bardziej trafne podejmowanie decyzji.

Rozwiązanie opiera się na najlepszych praktykach biznesowych dotyczących Nowej Umowy Bazylejskiej i jest stale aktualizowane w miarę wprowadzania zmian przepisów.

‘Spełnienie wymogów Nowej Umowy Bazylejskiej jest obecnie jednym z większych wyzwań dla banków, ponieważ wiele organizacji wciąż nie posiada kompletnego przeglądu danych dotyczących ryzyka – powiedział Thomas Balgheim, Wiceprezes ds. Usług finansowych w SAP AG. – Naszym zdaniem Nowa Umowa Bazylejska może być czymś więcej, niż tylko obowiązkiem. Może również być motorem innowacji organizacyjnych, technologicznych i biznesowych.’

http://www.sap.pl

Wpisy promowane

  • Jak wysłać paczkę do Niemiec?
    Niemcy to ponad 83-milionowy kraj, który jest największym sąsiadem, a zarazem jednym z największych partnerów handlowych Polski. Nasza gospodarka jest ...
  • Dealer samochodów – jak wybrać najlepszego?
    Zakup samochodu to duża inwestycja, dlatego przed podpisaniem umowy warto poświęcić trochę czasu na znalezienie najlepszej oferty. Nie chodzi tutaj ...

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry