Nowa oferta usług Symantec Managed Security Services

Firma Symantec poinformowała o dostępności Symantec Log Management Service – nowej usługi z grupy Managed Security Services. Zarządzane usługi zabezpieczające zapewniają klientom analizę zagrożeń w czasie rzeczywistym, co pozwala łatwiej zapanować nad wydarzeniami o destrukcyjnym działaniu.
Usługa Symantec Log Management Service zaprojektowana z myślą o dużych firmach, została poszerzona o aplikacje i serwery. Pomaga przedsiębiorstwom w zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa i redukowaniu go, a także osiąganiu zgodności z wymogami prawnymi i branżowymi, takimi jak Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) – standard bezpieczeństwa ustalony przez organizacje kartowe.

Usługa Symantec Log Management Service realizuje następujące zadania:
•    monitorowanie i alarmy bezpieczeństwa dla szerokiej gamy systemów operacyjnych oraz aplikacji;
•    predefiniowane raporty zgodności obejmujące szeroki zestaw regulacji prawnych i standardów branżowych, takich jak PCI oraz SOX;
•    niestandardowe archiwizowanie dzienników – pozwalające na definiowanie wymagań przechowywania dzienników, realizujących regulacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności w danej organizacji;
•    pełne administrowanie narzędziami do zarządzania dziennikami, w tym konfiguracją, monitorowaniem awarii i wydajności, instalowaniem poprawek, cyklem życia oraz autoryzowaniem zwracanych materiałów (RMA, ang. Return Material Authorization);
•    korelacja zdarzeń z dziedziny bezpieczeństwa z innymi monitorowanymi urządzeniami zabezpieczającymi umożliwiająca szybką modyfikację stanu zabezpieczeń sieci w odpowiedzi na atak.

„Usługa Symantec Log Management Service oferuje elastyczne podejście do problemu realizowania rosnącej ilości regulacji prawnych, zapewniając jednocześnie pełniejsze spojrzenie klientów na obszar incydentów związanych z naruszeniami bezpieczeństwa po stronie serwerów i aplikacji” – powiedział Grant Geyer, wiceprezes ds. zarządzanych usług zabezpieczających w firmie Symantec.
Globalna organizacja usług firmy Symantec zapewnia wgląd w najnowsze, typowe dla danej branży i lokalne zagrożenia oraz ataki, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą aktywnie reagować na nowo powstające zagrożenia, korzystając z wczesnych ostrzeżeń o zagrożeniach i usług Symantec Managed Security (zarządzanych usług bezpieczeństwa). Usługi te oferują pracownikom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo alerty istotne dla ich środowiska i zakresu obowiązków, sprzyjając ograniczeniu zagrożeń i utrzymaniu zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top