Nowe kontrakty MacroSoftu w ramach funduszy PHARE

Grupa MacroSoft tylko w lutym b.r. pozyskała dla swoich klientów ponad 71 tys. ze środków PHARE . Od początku 2003 r. 14 klientów grupy wdraża systemy korzystając z funduszy europejskich.

Środki, które otrzymują przyszli użytkownicy rozwiązań informatycznych MacroSoftu są rozdzielane przez PARP w ramach programu „Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorczości”. Od stycznia suma dotacji dla klientów firmy przekroczyła wartość 100 tys.

Duże zainteresowanie przedsiębiorstw programem skłoniło wrocławski odział MacroSoftu do ubiegania się o możliwość samodzielnego pozyskiwania funduszy dla odbiorców oprogramowania. Od stycznia 2003 roku oddział dysponuje akredytacją PARP pozwalającą na tego rodzaju działania.

„Wsparcie finansowe w ramach prowadzonego przez PARP programu jest bardzo istotnym i potrzebnym z punktu widzenia rynku MSP elementem zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Wsparcie finansowe ze strony państwa wielokrotnie decyduje o
„mieć, czy nie mieć” lepsze narzędzia do rozwoju biznesu.” – mówi Sławomir Kosz, prezes MacroSoft S.A.

Wśród dotychczas podpisanych umów dominuje system SKID, rozwiązanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Firmy wybierające system MacroSoftu decydują się najczęściej na rozwiązanie działające na platformie LINUX.

http://www.macrosoft.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top