Nowi inwestorzy w One-2-One

Strukturę akcjonariatu giełdowej spółki One-2-One wzmocnili nowi inwestorzy związani z branżą mobilną, a także marketingową. Spółka spodziewa się wsparcia przy tworzeniu i realizacji strategii rozwoju Spółki zwłaszcza ze strony Piotra Majchrzaka, który jest autorem znaczących sukcesów spółek działających od wielu lat w segmencie usług mobilnych. Drugim z inwestorów jest poznańska spółka Media Service Group.

Zgodnie z przeprowadzonymi ostatnio transakcjami właścicieli zmieniło w sumie 12% akcji spółki. Jedną ze stron transakcji był Fundusz MCI PrivateVentures, zarządzany przez MCI Management S.A. Jest to realizacja deklarowanej w 2009 roku strategii wyjścia z One-2-One jako jednej ze swoich najstarszych inwestycji portfelowych. MCI sprzedał podczas transakcji akcje stanowiące 7,5% kapitału spółki w cenie 4,15 zł za walor.

– Sektor usług mobilnych w Polsce, w tym mobilnych usług dodanych rozwija się dynamicznie. Pozycja rynkowa One-2-One oraz portfel posiadanych produktów stwarza dla Spółki duże możliwości wzrostu. Cieszymy się, że udało nam się pozyskać na rzecz spółki O2O poważnego Inwestora – Piotra Majchrzaka. Nasza sprzedaż akcji jest zgodna z komunikowaną wcześniej strategią zakładająca wyjścia z O2O w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Jest to jedna z najstarszych inwestycji w portfelu MCI. Pozyskanie do akcjonariatu Inwestora posiadającego doświadczenie i kompetencje zdobyte w branży usług mobilnych pozwoli Zarządowi Spółki na bardziej skuteczną realizację strategii budującej wartość dla jej akcjonariuszy. – mówi Sylwester Janik, Venture Partner w MCI Management SA, nadzorujący One-2-One w portfelu funduszu.

Piotr Majchrzak, który nabył 7,5% akcji spółki One-2-One od wielu lat związany jest z branżą usług mobilnych. Do grudnia 2009 roku sprawował obowiązki prezesa zarządu MNI S.A., giełdowej spółki z tego sektora. Kierując nią doprowadził do znaczącego wzrostu jej przychodów i rentowności. Kapitalizacja MNI wzrosła do ponad 400 mln zł w okresie, w którym zarządzał nią Piotr Majchrzak.

– One-2-One to obiecująca grupa działająca na rozwojowym rynku. Spółka posiada stabilną sytuację finansową i dobre perspektywy rozwoju. Wierzę, że w najbliższych latach będzie umacniała swoją pozycję. Zamierzam swoim doświadczeniem wspierać Zarząd w rozwoju strategii Grupy – komentuje Piotr Majchrzak. Moje zaangażowanie w One-2-One jest długoterminową inwestycją. Nie wykluczam dalszego zwiększania pakietu akcji, wierząc w szybki rozwój tego rynku, a szczególnie spółek Grupy One-2-One.

– Spółka spodziewa się, że Piotr Majchrzak, jako nowy akcjonariusz, wzmocni pozycję przedsiębiorstwa i będzie wspierał dalsze kierunki rozwoju strategii całej Grupy One-2-One – Przewidujemy jego bliską współpracę z Zarządem – dodaje Tomasz Długiewicz, Prezes Zarządu One-2-One.

Drugim z nowych inwestorów jest poznańska spółka Media Service Group, której niewielką część swego pakietu sprzedał Tomasz Długiewicz Prezes zarządu One-2-One. Udziałowcy MSG posiadają duże doświadczenie w branży usług marketingowych, a zaangażowanie w One-2-One traktują jako inwestycję prywatną o charakterze długoterminowym. Media Service Group nabył pakiet stanowiący 4,5% kapitału zakładowego w cenie 4,30 zł za akcje. Po transakcji T. Długiewicz posiada 14,14% akcji spółki i planuje dalej pozostać znaczącym udziałowcem Grupy.

– Zdecydowałem się na tę transakcję z mocnym przekonaniem, że pozyskanie nowych akcjonariuszy pozwoli istotnie wzmocnić spółkę i daje perspektywy systematycznego wzrostu jej wartości – tłumaczy Długiewicz.

Jednocześnie Zarząd One-2-One rozpoczął proces podwyższenia kapitału Spółki o 6% jego obecnej wysokości. Wyemitowane akcje zostaną skierowane do nowych udziałowców: Piotra Majchrzaka oraz spółki MSG.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top