Nowy Prezes Zarządu Interia.pl

Tomasz Jażdżyński obejmie z dniem 1 maja 2008 roku funkcję Prezesa Zarządu portalu internetowego Interia.pl. należącego do Grupy Bauer. Obecny Prezes portalu, pan Grzegorz Błażewicz, podjął decyzję o utworzeniu i rozwoju własnego przedsięwzięcia biznesowego.
– Pragnę podziękować panu Błażewiczowi za jego wkład w dynamiczny rozwój Interii oraz bardzo sprawnie przeprowadzony proces integracji tej firmy z naszą grupą. Życzę mu dalszych sukcesów zawodowych w nowej pracy – powiedział Witold Woźniak odpowiedzialny za operacje Bauera w Polsce.

Interia.pl cieszy się rosnącą popularnością wśród internautów (7.4 mln użytkowników) oraz klientów reklamowych. Plan na 2008 rok zakłada zwiększenie przychodów gotówkowych z reklamy i handlu internetowego o 50%.

– Jesteśmy w trakcie realizacji kilku znaczących projektów, które pozwolą na poszerzenie naszych kompetencji w strategicznych obszarach technologicznych, treściowych i reklamowych z wykorzystaniem efektów synergii w ramach wszystkich podmiotów Grupy Bauer. Mam głębokie przekonanie, że pan Tomasz Jażdżyński, z uwagi na swoje wyjątkowe cechy osobowościowe i szerokie doświadczenie zawodowe, jest najlepszym kandydatem do realizacji długoterminowej strategii internetowej Bauera w Polsce – powiedział Woźniak.

Tomasz Jażdżyński, 37 lat. Jest absolwentem Informatyki oraz Zarządzania i Marketingu na AGH w Krakowie. W 1994r. był jednym z założycieli spółki Abakus – producenta oprogramowania wspomagającego inwestycje. Od 1995r. przez 5 lat pracował w domach maklerskich KDM (obecnie IDM SA) i DM Penetrator.

We wrześniu 1999 r. związał się z portalem Interia.pl, w którym od kwietnia 2000r. objął stanowisko prezesa zarządu spółki. W lutym 2001r. przed ukończeniem 30 roku życia, jako najmłodszy w historii polskiego rynku kapitałowego prezes zarządu, wprowadził Interia.pl na GPW w Warszawie. Po umocnieniu portalu na pozycji trzeciego podmiotu na rynku internetowym odszedł ze spółki w październiku 2004r. po zablokowaniu przez jej głównego akcjonariusza przygotowanej transakcji przejęcia komunikatora Gadu-Gadu.

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top