Nowy typ sieci korporacyjnych w ofercie NASK

NASK rozszerzył ofertę sieci korporacyjnych o usługę Ethernet VPN realizowaną w oparciu o sieć Gigabit Ethernet NASK wyodrębnioną z zasobów warszawskiej sieci metropolitarnej.
Ethernet VPN dedykowany jest dla firm wielooddziałowych wymagających dużych przepływności i łatwej skalowalności, szczególnie dla przedsiębiorstw posiadających kilka oddziałów w obrębie jednej aglomeracji.

Efektywność kosztowa usługi wynika w szczególności z faktu, że większość sieci lokalnych LAN pracujących w ramach jednego oddziału bądź biura do komunikacji pomiędzy stacjami roboczymi używa właśnie technologii Ethernet, dzięki czemu realizacja sieci korporacyjnej Ethernet VPN nie wymaga inwestycji w dodatkowy sprzęt teleinformatyczny.

Usługa Ethernet VPN oferowana przez NASK może być świadczona albo jako określona liczba VLAN-ów, albo w trybie Q-in-Q. W pierwszym przypadku w ramach danego podłączenia do sieci Ethernet VPN klient określa liczbę VLANów, które mają być zestawione przez operatora, a NASK ustala sposób numerowania VLAN-ów, w drugim zaś – czyli w przypadku pracy w trybie Q-in-Q – abonent otrzymuje dostęp do swojej prywatnej sieci Ethernet VPN, w której sam definiuje liczbę i sposób numeracji VLAN-ów. VLAN-y mogą zostać wykorzystane do realizacji wszelkich usług dodanych np. osobny VLAN do transmisji głosu, do dostępu do Internetu czy do transmisji danych dla poszczególnych aplikacji i serwisów klienta. W ramach każdego VLAN-a można zapewnić osobne gwarancje parametrów transmisyjnych.

Sieci VPN mają bardzo szerokie zastosowanie – mogą być wykorzystywane m.in. do realizacji telefonii IP wewnątrz sieci VPN czy też sieci intranet działającej w każdym oddziale firmy klienta, a także do łączności pomiędzy rozproszonymi bazami danych, zestawiania wideokonferencji lub e-learningu. Sieci Ethernet VPN są szczególnie atrakcyjne dla lokalnych operatorów telekomunikacyjnych, ponieważ mogą stanowić bardzo dobre medium transmisyjne do realizacji własnych usług teleinformatycznych ze względu na ich elastyczność i niskie koszty.

Wprowadzając tę usługę NASK uzupełnił portfolio usług związanych z transmisją danych. W tej dziedzinie firma jest pionierem na skalę kraju: w roku 1994 NASK podjął decyzję budowie warszawskiej sieci metropolitarnej WARMAN w będącej w owym czasie jeszcze w stadium eksperymentów technologii ATM, zaś w roku 1995 zbudował pierwszą w Polsce sieć rozległą w technologii FR. Na początku br do oferty sieci korporacyjnych została wprowadzona usługa Metro VPN polegająca na połączeniu z wykorzystaniem łączności radiowej fizycznie odległych sieci lokalnych LAN

Obecnie usługa zestawiania sieci Ethernet VPN jest oferowana w Warszawie; wraz z rozbudową sieci Ethernetowych NASK będzie ona dostępna w kolejnych dużych miastach Polski. Dodatkowo NASK może realizować kanały Gigabit Ethernet w relacjach międzymiastowych.

www.nask.pl

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top