Nowy WebSphere Portal

IBM poinformował o wprowadzeniu do oferty zmodernizowanego oprogramowania, zapewniającego w ramach pracy grupowej zintegrowany dostęp do aplikacji, procesów biznesowych i danych za pomocą pojedynczego środowiska internetowego z jednorazowym logowaniem.

Nowa wersja WebSphere Portal, która ma być dostępna od 21 sierpnia, w znacznym stopniu ułatwi firmom przekazywanie informacji pomiędzy aplikacjami poprzez dodatkowe mechanizmy komunikacji zaimplementowane w portletach bazujące na funkcji „click to action”. Weźmy jako przykład firmę, która posiada w swoim portalu aplikację do zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie. Dla przedsiębiorstwa jest ważne, aby informacje pochodzące z tej aplikacji mogły być również przetwarzane w aplikacjach finansowych lub służących kontroli wydatków. Poprzednio właściciel aplikacji musiałby tworzyć łącza pomiędzy różnymi aplikacjami, by zapewnić dostęp do najnowszych informacji, a obecnie funkcje te spełnia WebSphere Portal.

Nowe oprogramowanie WebSphere Portal będzie zawierać ponadto gotowe do użycia funkcje zarządzania dokumentami portalowymi. Dzięki temu firmy będą mogły centralnie współdzielić i integrować informacje, zarządzać nimi oraz edytować takie dane biznesowe jak raporty finansowe, specyfikacje produktów lub dokumenty sprzedażowe. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą mogły śledzić wersje dokumentów, zarządzać ich zmianami, a także kontrolować dostęp do dokumentów zgodnie z przyznanymi pracownikom prawami dostępu. Dokument, który krąży w ramach procesu biznesowego i jest niezwłocznie dostępny dla użytkowników portalu, ma dla przedsiębiorstwa większą wartość niż ten sam dokument przetrzymywany w notebooku pracownika.

http://www.ibm.com/websphere

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top