O technologiach IT na Konferencji Libertarian International w Krakowie

Wpływ technologii teleinformatycznych na rzeczywistość był jednym z tematów zakończonej w niedzielę 23 marca Europejskiej Konferencji Libertarian International na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Należy poddawać społecznej kontroli wykorzystanie nowych technologii przez państwo, natomiast w Polsce, nawet w internecie ogranicza się wolność ekonomiczną obywateli – podsumowali uczestnicy spotkania.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 100 osób: dziennikarzy, naukowców, biznesmenów i studentów. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. wybitni ekonomiści i filozofowie prof. Bernard Lemmenicier z paryskiej Sorbony, prof. Hans-Herman Hoppe z Uniwersytetu w Newadzie, prof. Justyna Miklaszewska z Uniwersytetu Jagiellońskiego a także Tomasz Teluk, dziennikarz i prezes agencji interaktywnej Teluk.net.

Podczas debaty wieńczącej pierwszy dzień obrad nawiązano do sytuacji w Iraku. Zauważono, że powszechne wykorzystanie nowych technologii przez armie, zmniejsza odpowiedzialność moralną żołnierza, gdyż obecnie walczący nie ponosi bezpośrednich traumatycznych skutków swoich czynów, lecz śledzi postępy walki w przestrzeni wirtualnej.

W całości nowym technologiom poświęcił swoje wystąpienie autor książki „E-biznes. Nowa Gospodarka” – Tomasz Teluk. Prelegent zwrócił uwagę, że wiele państw wciąż ogranicza swoim obywatelom dostęp do internetu. W krajach wysokorozwiniętych niebezpieczeństwem jest nieograniczony rozwój gigantycznych baz danych kontrolowanych przez agencje rządowe, które dzięki nowym technologiom przesyłu danych są w stanie zbierać kompletne dane o inwigilowanych jednostkach.

Za trendy w stosunkach między jednostką a państwem uznano przenoszenie funkcji państwa na obywatela. – Po 11 września obserwuje się tendencję do samoograniczania wolności obywateli – przestrzegał Teluk. Kolejnym krokiem może być „wirtualizacja wolności”, gdy człowiek przekonany będzie tylko o swobodzie wyboru w przestrzeni wirtualnej, natomiast w rzeczywistości pozostanie wciąż nękany wysokimi podatkami i cenzurą w mediach.

Niezwykle krytycznie oceniono sytuację w Polsce. Wprowadzona 10 marca ustawa o świadczeniu usług elektronicznych, penalizuje e-mail marketing i będzie miała negatywny wpływ na rynek usług elektronicznych w naszym kraju. Jacek Szymona z Instytutu Liberalno-Konserwatywnego z Lublina dodał, że spodziewane ustawodawstwo ograniczające stosowanie technik kryptograficznych, może służyć do inwigilowania informacji w przedsiębiorstwach przez państwo.

Podczas konferencji Todd A. Kruse, Dyrektor DCI Group zaprezentował także europejskie wydanie wortalu internetowego www.techcentralstation.be. Jest to popularny serwis poświęcony wolnorynkowej ekonomii i nowym technologiom z redakcjami w Brukseli i Waszyngtonie, założony przez jednego z najwybitniejszych publicystów amerykańskich: Jamesa Glassmana, wieloletniego komentatora m.in. The Washington Post.

http://www.teluk.net

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top