Okrągły Stół Satelitarny

Opublikowano: 25 lipca 2010. Kategoria: Rynek. Tagi: , , , , , , ,

Wynikiem obrad Okrągłego Stołu Satelitarnego w kwestii implementacji technologii satelitarnej w Polsce jest powstanie „Grupy Roboczej Okrągłego Stołu Satelitarnego”, której zadaniem będzie stworzenie jednolitego przekazu i komunikacji z organizacjami rządowymi i samorządowymi. Efektem współpracy powinno być wykorzystanie technologii satelitarnej w programach wspierających likwidowanie zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie całego kraju.

W dniu 6 lipca br. w hotelu Polonia w Warszawie, odbyło się spotkanie pt. Okrągły Stół Satelitarny. Celem wydarzenia było przedstawienie potencjału satelitarnego dostępu do Internetu i dyskusja nad możliwością promowania i wdrażania tej technologii na rynku polskim, a w szczególności na terenach niskozaludnionych.

Organizatorami spotkania byli przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Operatorów Satelitarnych, Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. i Stowarzyszenia Klaster Technologii Kosmicznych. Spotkanie skierowane było do administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz firm z sektora operatorów  satelitarnych.

Okrągły Stół Satelitarny 1

źródło: Agencja Rozwoju Mazowsza, foto: Filip Kowalski

Pierwsza część spotkania, zainaugurowana została wystąpieniem pani Aarti Holla – Maini Sekretarz Generalnej ESOA (European Satellite Operator’s Association). Aarti Holla – Maini w swojej prezentacji przedstawiła dane dotyczące wykorzystania Internetu satelitarnego w Europie, koszty związane z wdrażaniem tej technologii oraz przykłady jej zastosowania w  niektórych regionach europejskich. Jednocześnie zwróciła uwagę na użyteczność Internetu satelitarnego w zarządzaniu kryzysowym oraz jako łączność zapasową. Zwróciła uwagę na brak dostępu do Internetu w dużej części obszarów wiejskich spowodowany brakiem infrastruktury, która w przypadku Internetu satelitarnego składa się jedynie z anteny i modemu na jednego odbiorcę. Koszt takiego zestawu nie przekracza 500 euro.

Następnie, swoje rozwiązania i propozycje przedstawili kolejno reprezentanci firm: Astra, Avanti Communications oraz Eutelsat. W trakcie prezentacji mówiono o korzyściach płynących z wdrożenia satelitarnego Internetu, takich jak: dostępność do e- usług, VoIP i IPTV.  Podkreślono w obecnych ofertach internetu satelitarnego zryczałtowane opłaty i różnorodność pakietów, niskie koszty instalacji anten i modemów, łatwość obsługi, uzupełnienie, a nie konkurencję dla sieci naziemnych dla sieci naziemnych.

Druga część Okrągłego Stołu Satelitarnego poświęcona była otwartej dyskusji nad możliwościami, tendencjami
i przyszłością Internetu satelitarnego w Polsce. Istotnym aspektem dyskusji było pytanie: jak wdrażać takie rozwiązania przy wsparciu funduszy europejskich w szczególności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 8.3 i 8.4 ? Należy podkreślić, że skuteczne wdrażanie rozwiązań Internetu satelitarnego może odbywać się nie tylko przy pomocy działań 8.3 i 8.4 POIG, ale również poprzez autonomiczne decyzje urzędników mających w swoich budżetach środki na zapewnienie Internetu szerokopasmowego.

Została też utworzona Grupa Robocza Okrągłego Stołu Satelitarnego składająca się zarówno z operatorów komercyjnych, jak również z instytucji pozarządowych i  podmiotów zainteresowanych korzyściami jakie niesie ze sobą technologia satelitarna. Grupa ma charakter otwarty. Osobą kontaktową jest  Tomasz Wątor, kierownik Działu Społeczeństwa Informacyjnego Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. i zarazem Prezesa Stowarzyszenia Klaster Technologii Kosmicznych.

Hanna LaskowskaOkrągły Stół Satelitarny

Podziel się!

O autorze

hania