Okrągły Stół Satelitarny

Wynikiem obrad Okrągłego Stołu Satelitarnego w kwestii implementacji technologii satelitarnej w Polsce jest powstanie „Grupy Roboczej Okrągłego Stołu Satelitarnego”, której zadaniem będzie stworzenie jednolitego przekazu i komunikacji z organizacjami rządowymi i samorządowymi. Efektem współpracy powinno być wykorzystanie technologii satelitarnej w programach wspierających likwidowanie zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie całego kraju.

W dniu 6 lipca br. w hotelu Polonia w Warszawie, odbyło się spotkanie pt. Okrągły Stół Satelitarny. Celem wydarzenia było przedstawienie potencjału satelitarnego dostępu do Internetu i dyskusja nad możliwością promowania i wdrażania tej technologii na rynku polskim, a w szczególności na terenach niskozaludnionych.

Organizatorami spotkania byli przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Operatorów Satelitarnych, Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. i Stowarzyszenia Klaster Technologii Kosmicznych. Spotkanie skierowane było do administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz firm z sektora operatorów  satelitarnych.

Okrągły Stół Satelitarny 1

źródło: Agencja Rozwoju Mazowsza, foto: Filip Kowalski

Pierwsza część spotkania, zainaugurowana została wystąpieniem pani Aarti Holla – Maini Sekretarz Generalnej ESOA (European Satellite Operator’s Association). Aarti Holla – Maini w swojej prezentacji przedstawiła dane dotyczące wykorzystania Internetu satelitarnego w Europie, koszty związane z wdrażaniem tej technologii oraz przykłady jej zastosowania w  niektórych regionach europejskich. Jednocześnie zwróciła uwagę na użyteczność Internetu satelitarnego w zarządzaniu kryzysowym oraz jako łączność zapasową. Zwróciła uwagę na brak dostępu do Internetu w dużej części obszarów wiejskich spowodowany brakiem infrastruktury, która w przypadku Internetu satelitarnego składa się jedynie z anteny i modemu na jednego odbiorcę. Koszt takiego zestawu nie przekracza 500 euro.

Następnie, swoje rozwiązania i propozycje przedstawili kolejno reprezentanci firm: Astra, Avanti Communications oraz Eutelsat. W trakcie prezentacji mówiono o korzyściach płynących z wdrożenia satelitarnego Internetu, takich jak: dostępność do e- usług, VoIP i IPTV.  Podkreślono w obecnych ofertach internetu satelitarnego zryczałtowane opłaty i różnorodność pakietów, niskie koszty instalacji anten i modemów, łatwość obsługi, uzupełnienie, a nie konkurencję dla sieci naziemnych dla sieci naziemnych.

Druga część Okrągłego Stołu Satelitarnego poświęcona była otwartej dyskusji nad możliwościami, tendencjami
i przyszłością Internetu satelitarnego w Polsce. Istotnym aspektem dyskusji było pytanie: jak wdrażać takie rozwiązania przy wsparciu funduszy europejskich w szczególności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 8.3 i 8.4 ? Należy podkreślić, że skuteczne wdrażanie rozwiązań Internetu satelitarnego może odbywać się nie tylko przy pomocy działań 8.3 i 8.4 POIG, ale również poprzez autonomiczne decyzje urzędników mających w swoich budżetach środki na zapewnienie Internetu szerokopasmowego.

Została też utworzona Grupa Robocza Okrągłego Stołu Satelitarnego składająca się zarówno z operatorów komercyjnych, jak również z instytucji pozarządowych i  podmiotów zainteresowanych korzyściami jakie niesie ze sobą technologia satelitarna. Grupa ma charakter otwarty. Osobą kontaktową jest  Tomasz Wątor, kierownik Działu Społeczeństwa Informacyjnego Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. i zarazem Prezesa Stowarzyszenia Klaster Technologii Kosmicznych.

Wpisy promowane

  • Jak wysłać paczkę do Niemiec?
    Niemcy to ponad 83-milionowy kraj, który jest największym sąsiadem, a zarazem jednym z największych partnerów handlowych Polski. Nasza gospodarka jest ...
  • Dealer samochodów – jak wybrać najlepszego?
    Zakup samochodu to duża inwestycja, dlatego przed podpisaniem umowy warto poświęcić trochę czasu na znalezienie najlepszej oferty. Nie chodzi tutaj ...

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry