Open Ticket przejmuje stery w Grono.net

Piątkowe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaakceptowało nową strategię Grono.net. Zaproponowana przez nowego inwestora wizja rozwoju serwisu uzyskała jednogłośne poparcie akcjonariuszy.
Open Ticket zainwestowała w Grono.net we wrześniu 2009 r. Głównym zadaniem nowego inwestora była mediacja pomiędzy akcjonariuszami oraz stworzenie wizji rozwoju serwisu. W tym celu firma powołała grupę menadżerską, której zadaniem jest rewitalizacja serwisu oraz wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań.

„Trendy globalne wskazują wzrost atrakcyjności lokalnych rozwiązań dla użytkowników ze względu na , większą elastyczność rozwiązań komercyjnych, które w przypadku serwisów o charakterze międzynarodowym muszą być wypadkową oczekiwań z wielu rynków – mówi Waldemar Mierzejewski, członek rady nadzorczej Grona.net i przedstawiciel inwestora. Chcielibyśmy ugruntować pozycję Grono.net na rynku, bez międzynarodowych ambicji.”

W skład grupy menadżerskiej powołanej przez inwestora wchodzą Piotr Kuśmierkiewicz z Bright Consulting, Michał Lorenc junior, dyrektor kreatywny Blueberry Communication Group. Znaleźli się w niej również Bogdan Wiśniewski i Shmuel Chafets, związani obecnie z izraelską grupą inwestycyjną Giza oraz Szczepan Ostasz, pełniący od lutego 2010 r. funkcje prezesa spółki i zarazem jedynego członka zarządu Grono.net.
„Naszą grupą docelową jest jednorodna grupa użytkowników, jaką stanowi młodzież wielkomiejska w wieku 15-26 lat. Jest to unikalne aktywo Grono.net. Chcemy to wykorzystać, dostarczając usługi, niemożliwe do zreplikowania przez serwisy globalne lub lokalne, których przekrój wiekowy obejmuje całą populację, jak to ma miejsce w przypadku Facebooka czy Naszej Klasy” – zapowiada Szczepan Ostasz.
Piotr Kuśmierkeiwicz zapewnia, że nowe usługi Grono.net uruchomi jeszcze w trakcie wakacji. „Przez ostatnich kilka miesięcy z powodzeniem testowaliśmy zakupy grupowe. Przykładamy dużą rolę do komunikacji z użytkownikiem i jesteśmy na etapie weryfikacji ich oczekiwań. Chcemy także wykorzystać potencjał telefonów komórkowych. Jesteśmy w trakcie podpisywania umów z producentami technologii mobilnych, które obecnie nie są jeszcze dostępne w naszym kraju – dodaje Kuśmierkiewicz. Bardzo ważnym elementem naszej strategii jest rozwój gron lokalnych, czyli tak naprawdę tego do czego został stworzony serwis.”
Inwestycja w Grono.net jest naszym prywatnym działaniem, gdyż uważamy, że po fali globalizacji na rynku serwisów społecznościowych coraz większą rolę będą pełniły serwisy lokalne – mówi Bogdan Wiśniewski. Nie jest też tak, iż Giza za jakiś czas odkupi nasze udziały lub w inny sposób stanie się kolejnym inwestorem. Gdybyśmy cokolwiek obiecywali w imieniu Gizy byłoby to nie fair. Zresztą Grono.net nie mieści się w profilu inwestycyjnym Gizy. To implementacja istniejącego na świecie modelu biznesowego, a nie unikalny projekt mający szanse na globalny sukces.”

„Wszyscy udziałowcy w pełni wspierają i akceptują nowe działania. Z zaprezentowanej strategii wynika, że Spółka powinna być w stanie rozwijać się z wypracowanych środków. Jeżeli jednak będziemy chcieli przyspieszyć pewne elementy działania i wdrażania strategii, wówczas nie wykluczamy dofinansowania serwisu.” – powiedział Waldemar Mierzejewski, przedstawiciel Intel Capital.

Wpisy promowane

  • Jak wysłać paczkę do Niemiec?
    Niemcy to ponad 83-milionowy kraj, który jest największym sąsiadem, a zarazem jednym z największych partnerów handlowych Polski. Nasza gospodarka jest ...
  • Dealer samochodów – jak wybrać najlepszego?
    Zakup samochodu to duża inwestycja, dlatego przed podpisaniem umowy warto poświęcić trochę czasu na znalezienie najlepszej oferty. Nie chodzi tutaj ...

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry