Open Ticket przejmuje stery w Grono.net

Piątkowe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaakceptowało nową strategię Grono.net. Zaproponowana przez nowego inwestora wizja rozwoju serwisu uzyskała jednogłośne poparcie akcjonariuszy.
Open Ticket zainwestowała w Grono.net we wrześniu 2009 r. Głównym zadaniem nowego inwestora była mediacja pomiędzy akcjonariuszami oraz stworzenie wizji rozwoju serwisu. W tym celu firma powołała grupę menadżerską, której zadaniem jest rewitalizacja serwisu oraz wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań.

„Trendy globalne wskazują wzrost atrakcyjności lokalnych rozwiązań dla użytkowników ze względu na , większą elastyczność rozwiązań komercyjnych, które w przypadku serwisów o charakterze międzynarodowym muszą być wypadkową oczekiwań z wielu rynków – mówi Waldemar Mierzejewski, członek rady nadzorczej Grona.net i przedstawiciel inwestora. Chcielibyśmy ugruntować pozycję Grono.net na rynku, bez międzynarodowych ambicji.”

W skład grupy menadżerskiej powołanej przez inwestora wchodzą Piotr Kuśmierkiewicz z Bright Consulting, Michał Lorenc junior, dyrektor kreatywny Blueberry Communication Group. Znaleźli się w niej również Bogdan Wiśniewski i Shmuel Chafets, związani obecnie z izraelską grupą inwestycyjną Giza oraz Szczepan Ostasz, pełniący od lutego 2010 r. funkcje prezesa spółki i zarazem jedynego członka zarządu Grono.net.
„Naszą grupą docelową jest jednorodna grupa użytkowników, jaką stanowi młodzież wielkomiejska w wieku 15-26 lat. Jest to unikalne aktywo Grono.net. Chcemy to wykorzystać, dostarczając usługi, niemożliwe do zreplikowania przez serwisy globalne lub lokalne, których przekrój wiekowy obejmuje całą populację, jak to ma miejsce w przypadku Facebooka czy Naszej Klasy” – zapowiada Szczepan Ostasz.
Piotr Kuśmierkeiwicz zapewnia, że nowe usługi Grono.net uruchomi jeszcze w trakcie wakacji. „Przez ostatnich kilka miesięcy z powodzeniem testowaliśmy zakupy grupowe. Przykładamy dużą rolę do komunikacji z użytkownikiem i jesteśmy na etapie weryfikacji ich oczekiwań. Chcemy także wykorzystać potencjał telefonów komórkowych. Jesteśmy w trakcie podpisywania umów z producentami technologii mobilnych, które obecnie nie są jeszcze dostępne w naszym kraju – dodaje Kuśmierkiewicz. Bardzo ważnym elementem naszej strategii jest rozwój gron lokalnych, czyli tak naprawdę tego do czego został stworzony serwis.”
Inwestycja w Grono.net jest naszym prywatnym działaniem, gdyż uważamy, że po fali globalizacji na rynku serwisów społecznościowych coraz większą rolę będą pełniły serwisy lokalne – mówi Bogdan Wiśniewski. Nie jest też tak, iż Giza za jakiś czas odkupi nasze udziały lub w inny sposób stanie się kolejnym inwestorem. Gdybyśmy cokolwiek obiecywali w imieniu Gizy byłoby to nie fair. Zresztą Grono.net nie mieści się w profilu inwestycyjnym Gizy. To implementacja istniejącego na świecie modelu biznesowego, a nie unikalny projekt mający szanse na globalny sukces.”

„Wszyscy udziałowcy w pełni wspierają i akceptują nowe działania. Z zaprezentowanej strategii wynika, że Spółka powinna być w stanie rozwijać się z wypracowanych środków. Jeżeli jednak będziemy chcieli przyspieszyć pewne elementy działania i wdrażania strategii, wówczas nie wykluczamy dofinansowania serwisu.” – powiedział Waldemar Mierzejewski, przedstawiciel Intel Capital.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top