Pary walutowe na rynku Forex

Opublikowano: 3 czerwca 2020. Kategoria: Wpisy Promowane.

Kwotowanie na rynku Forex musi odbywać się z udziałem par walutowych. Pierwsze trzy litery oznaczać będą zawsze kod bazowej waluty, zaś ostatnie trzy, zwykle poprzedzone sleszem, oznaczają kod kwotowanej (notowanej) waluty. Na przykład, najpłynniejszą, a przy tym najpopularniejszą jest obecnie para walutowa EUR/USD.

Pary walutowe na rynku Forex 1

Gracz, który będzie się spodziewał poprawienia makro klimatu w euro strefie, jak i spadku awersji do ryzyka na rynku, powinien zawsze szukać okazji do kupienia właśnie pary walutowej EUR/USD, czyli do zajmowanie długiej pozycji na Euro.

Do najbardziej popularnych na rynku par walutowych zalicza się wyżej wspomnianą parę: EUR/USD, jak i USD/PLN, EUR/PLN, GBP/USD, USD/CHF, jak i USD/JPY. Obserwuje się także wykresy USD Index, ale też EUR Index, które obrazują zachowanie wymienionych instrumentów wobec konkretnego koszyka z walutami zagranicznymi.

EUR/USD

Na rynku Forex obowiązuje przede wszystkim zasada, bardzo podobna do tej, którą stosuje się w wypadku inwestowania w akcje. W wypadku inwestowania w akcje konkretnej spółki zwracamy głównie uwagę na jej fundamenty, czyli wskaźniki wyceny porównawczej czy wyceny rynkowej. Istotna będzie także w tym przypadku efektywność dotycząca funkcjonowania. Podczas dokonywania wyboru chwili zakupienia akcji wybranej spółki, przydatne mogą być wskazania zawarte w analizie technicznej.

Z kolei zaś w wypadku rynku walutowego, gracze podejmując konkretne decyzje, kierują się swoją wiedzą na temat gospodarczej kondycji kraju, w którego walutę chcą zainwestować własne środki finansowe. Zobacz tutaj jedno z lepszych kont forexowych. Najważniejsza zasada stanowi bowiem, iż rynek Forex podąża przede wszystkim za fundamentami. Podczas określania dogodnej chwili dokonania zakupu pomocna staje się techniczna analiza (wskaźniki AT, wybicia z konsolidacji czy też formacje).

Gracze, którzy działają w obrębie rynku akcji, już dawno dostrzegli, że najważniejsze trendy na kapitałowych rynkach kreowane są przez giełdę Wall Street. Decyzję, które podejmują inwestorzy w stolicy naszego kraju, nierzadko podejmowane są z uwzględnieniem notowań na giełdach, które działają za Atlantykiem. Kierując się takim właśnie tokiem rozumowania, osoby inwestujące na rynku Forex, spory nacisk kładą na walutowe pary, które będą uwzględniać walutę amerykańską.

Celem badania (opisywania) siły, jaką ma waluta amerykańska, został skonstruowany syntetyczny indeks dotyczący dolara. Jest to średnia geometryczna ważona koszyka sześciu najbardziej istotnych na rynku par walutowych, w których jest uwzględniona waluta amerykańska.

Wpisy PromowanePary walutowe na rynku Forex

Podziel się!

O autorze

Wpisy Promowane

Na e-biznes.pl nie znajdziesz agresywnych form reklamowych – staramy się dostarczać Czytelnikom przede wszystkim ciekawą treść w czytelnej formie. Dlatego też proponujemy promocję Waszej firmy w formie informacji. Wpisy promowane znajdują się w lewej części strony – w bardzo rozpoznawalnym miejscu. Obok wpisu może pojawić się również logo Twojej firmy. Szczegóły znajdują w dziale Oferta.