PGNiG wdraża aplikacje biznesowe SAP

Firmy PGNiG S.A. i SAP Polska Sp. z o.o. podpisały umowy na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na platformie informatycznej mySAP Business Suite. Na projekt składają się umowy: generalna, licencyjna, wdrożeniowa, serwisowa i szkoleniowa. Zintegrowany system informatyczny obejmie swoim działaniem podstawowe obszary funkcjonowania Grupy Kapitałowej PGNiG S.A.

Celem wdrożenia ZSZ w PGNiG S.A. jest m.in. usprawnienie i ujednolicenie procesów budżetowania i planowania finansowego oraz zarządczego, skrócenie czasu obiegu dokumentów i przyspieszenie procesu raportowania.

Wdrożenie systemu przebiegać będzie w kilku etapach. Pierwszym efektem prac wdrożeniowych będzie oddanie do eksploatacji w mySAP Financials – rozwiązania umożliwiającego zarządzanie sferą finansowo-księgową Spółki. “Wdrożenie nowoczesnego narzędzia jakim jest Zintegrowany System Zarządzania ułatwi z pewnością przepływ informacji w Grupie Kapitałowej PGNiG S.A i pozwoli na koordynację procesów biznesowych w poszczególnych obszarach działalności. Jednocześnie będzie miało to wymierne efekty w postaci zwiększenia wartości firmy, co jest niezwykle ważne ze względu na planowaną publiczną emisję akcji.”- powiedział Marek Kossowski, Prezes Zarządu PGNiG S.A.

“Wdrożenie aplikacji SAP pozwoli nam przygotować się do debiutu giełdowego i spełniania wymogów w zakresie dostarczania informacji finansowo-ekonomicznych. System umożliwi efektywne zarządzanie firmą na poziomie operacyjnym i strategicznym, m.in. ułatwi proces przygotowania taryf.”

“Cieszy mnie fakt, iż Firma PGNiG S.A. wybrała rozwiązanie SAP, które z pewnością pozwoli na jeszcze szybsze i sprawniejsze dostosowanie działalności firmy do potrzeb i oczekiwań rynku europejskiego, wesprze procesy restrukturyzacji i dostosowania przedsiębiorstw wchodzących w skład Grupy PGNiG do prowadzenia działalności w warunkach deregulacji rynku gazowniczego”- powiedział Grzegorz Rogaliński, Prezes Zarządu SAP Polska. “Jednocześnie system ten pozwoli na zintegrowanie zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych procesów biznesowych, co w efekcie przyczyni się do obniżenia kosztów i zwiększy konkurencyjność PGNiG”.

http://www.sap.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Shopper Day 2021
26.10.2021
Expert Summit 2021
04.11.2021
Forum Gospodarki Cyfrowej
09.11.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry