PGNiG wdraża aplikacje biznesowe SAP

Opublikowano: 7 kwietnia 2004. Kategoria: Rynek. Tagi: , , , ,

Firmy PGNiG S.A. i SAP Polska Sp. z o.o. podpisały umowy na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na platformie informatycznej mySAP Business Suite. Na projekt składają się umowy: generalna, licencyjna, wdrożeniowa, serwisowa i szkoleniowa. Zintegrowany system informatyczny obejmie swoim działaniem podstawowe obszary funkcjonowania Grupy Kapitałowej PGNiG S.A.

Celem wdrożenia ZSZ w PGNiG S.A. jest m.in. usprawnienie i ujednolicenie procesów budżetowania i planowania finansowego oraz zarządczego, skrócenie czasu obiegu dokumentów i przyspieszenie procesu raportowania.

Wdrożenie systemu przebiegać będzie w kilku etapach. Pierwszym efektem prac wdrożeniowych będzie oddanie do eksploatacji w mySAP Financials – rozwiązania umożliwiającego zarządzanie sferą finansowo-księgową Spółki. „Wdrożenie nowoczesnego narzędzia jakim jest Zintegrowany System Zarządzania ułatwi z pewnością przepływ informacji w Grupie Kapitałowej PGNiG S.A i pozwoli na koordynację procesów biznesowych w poszczególnych obszarach działalności. Jednocześnie będzie miało to wymierne efekty w postaci zwiększenia wartości firmy, co jest niezwykle ważne ze względu na planowaną publiczną emisję akcji.”- powiedział Marek Kossowski, Prezes Zarządu PGNiG S.A.

„Wdrożenie aplikacji SAP pozwoli nam przygotować się do debiutu giełdowego i spełniania wymogów w zakresie dostarczania informacji finansowo-ekonomicznych. System umożliwi efektywne zarządzanie firmą na poziomie operacyjnym i strategicznym, m.in. ułatwi proces przygotowania taryf.”

„Cieszy mnie fakt, iż Firma PGNiG S.A. wybrała rozwiązanie SAP, które z pewnością pozwoli na jeszcze szybsze i sprawniejsze dostosowanie działalności firmy do potrzeb i oczekiwań rynku europejskiego, wesprze procesy restrukturyzacji i dostosowania przedsiębiorstw wchodzących w skład Grupy PGNiG do prowadzenia działalności w warunkach deregulacji rynku gazowniczego”- powiedział Grzegorz Rogaliński, Prezes Zarządu SAP Polska. „Jednocześnie system ten pozwoli na zintegrowanie zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych procesów biznesowych, co w efekcie przyczyni się do obniżenia kosztów i zwiększy konkurencyjność PGNiG”.

http://www.sap.pl

Sylwester KozakPGNiG wdraża aplikacje biznesowe SAP

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.