Pierwsze wdrożenie mySAP Human Resources w polskim banku

Firma SAP Polska i Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA poinformowały o zakończeniu pierwszego etapu wdrożenia rozwiązania mySAP Human Resources (Zarządzanie kadrami).

Pod koniec stycznia, za pomocą systemu firmy SAP, po raz pierwszy dokonano naliczenia i wypłaty wynagrodzeń blisko 12 000. pracowników Banku. Dzisiaj Zespół Płacowy Banku ma za sobą trzecią wypłatę zrealizowaną w systemie SAP.

Jest to trzeci – pod względem ilości pracowników obsługiwanych przez system – projekt wdrożeniowy mySAP HR w Polsce (po TVP S.A. i KGHM Polska Miedź S.A.). Wdrożenie rozwiązania mySAP HR w Banku BPH PBK SA rozpoczęło się w czerwcu 2002 r. Prace wdrożeniowe części kadrowo-płacowej prowadzone były przez konsultantów SAP, przy aktywnym udziale przedstawicieli Zespołu Kadrowo-Płacowego Banku BPH PBK SA. Wdrożenie prowadzone było jednocześnie w Centrali Banku, w Warszawie i w Krakowie.

„Cieszę się, że projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Wierzę, że korzyściami, jakie przyniesie będziemy cieszyć się jak najdłużej.” – podsumowała Katarzyna Niezgoda, Członek Zarządu zarządzający Pionem Zasobów Ludzkich w Banku BPH PBK SA i dodała: „Nie ukrywam, że prace były mozolne. Wiele też jeszcze przed nami. Chcę, by w proces aktywnego zarządzania kapitałem ludzkim w naszym Banku włączeni byli pracownicy na wszystkich poziomach organizacji. W ten sposób będziemy mieli szansę budowania zespołu pracowników, którzy są zadowoleni, zmotywowani i przynoszą firmie maksimum korzyści.”

Harmonogram projektu przewiduje w dalszej kolejności włączenie do systemu SAP obsługi procesów planowania i rozwoju kadr w Banku BPB PBK SA (m.in. Rekrutację, Rozwój kadr, Samoobsługę pracowników oraz Zarządzanie szkoleniami).

http://www.sap.pl
http://www.bphpbk.pl

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Przewiń do góry