Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów 2005

Im bliżej podejmowania ważnych decyzji dotyczących dalszej edukacji, tym bardziej wykrystalizowane są poglądy i opinie młodych ludzi na temat uczelni wyższych oraz sposobów poszukiwania informacji na tematy związane z podjęciem studiów. Zarówno dla tegorocznych abiturientów, jak też przyszłorocznych absolwentów szkół licealnych i technicznych, internet jest najpopularniejszym źródłem zdobywania informacji o uczelniach wyższych – wynika z najnowszego raportu Gemius SA.

Osoby młode coraz aktywniej uczestniczą w podejmowaniu decyzji o wyborze wyższej uczelni. Bezpośredni wpływ na to zjawisko mają informacje dostępne za pomocą internetu – szybkie, tanie i aktualne. Jak wynika z raportu 'Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów 2005′ dla prawie 79 proc. respondentów internet jest najpowszechniej wykorzystywanym źródłem informacji o uczeniach wyższych, przy czym ponad 77 proc. respondentów, którzy planują podjąć studia deklaruje, że przed wyborem uczelni korzysta z internetowych stron szkół wyższych.

Czy znajdują tam interesujące i wartościowe informacje? 84 proc. respondentów wykorzystujących to źródło deklaruje, że zawarte tam informacje ocenia jako pomocne.

Kolejnymi kanałami pozyskiwania wiedzy o wybranych uczelniach wyższych są: opinia znajomych i/lub innych studentów, materiały informacyjne uczelni oraz informatory dla absolwentów. Warto wspomnieć, że ponad 40 proc. badanych przy wyborze uczelni nie będzie brało pod uwagę rankingów prezentowanych w prasie i innych mediach. Tylko dla co trzeciego respondenta są one istotnym źródłem informacji.

Chcą uczyć się dalej

Zdecydowana większość (80 proc.) tegorocznych abiturientów planuje kontynuować naukę na wyższej uczelni. Wśród najczęstszych powodów niepodjęcia studiów na wyższej uczelni respondenci wymieniają: brak środków na opłaty za studia (24,7 proc. deklarujących, że nie będzie się dalej uczyć) oraz niechęć do dalszej nauki (23,9 proc).

Trzech na czterech respondentów planujących dalszą edukację chciałoby studiować na uczelni publicznej. Na uczelnie niepubliczne wybiera się jedynie około 8 proc. osób objętych badaniem. Ankietowani zapytani o to, co jest dla nich najważniejsze przy wyborze uczelni, na której chcieliby studiować wskazywali: renomę uczelni (prawie 35 proc.), kierunki studiów (ok. 30 proc.), perspektywy zawodowe (19 proc.) oraz lokalizację uczelni (15 proc.).

Jakie są powody niechęci do podjęcia studiów na uczelni niepublicznej? Respondenci, którzy nie chcą studiować na uczelni niepublicznej, wskazują na: zbyt wysokie koszty czesnego (62,2 proc.), utrzymania w czasie nauki (57,9 proc.), jak też na chęć podjęcia nauki na uczelni publicznej w następnym roku (33,1 proc.). Co ciekawe, dla 9,2 proc. badanych odrzucających możliwość nauki na uczelni niepublicznej, tego typu szkoła oferuje naukę na zbyt niskim poziomie, a dla prawie 4 proc. tych osób perspektywy zawodowe po ukończeniu uczelni niepublicznej jawią się jako gorsze, niż te po ukończeniu uczelni publicznej.

Jak wskazują wyniki badania Gemius SA, młodzi ludzie w Polsce nie boją się wyzwań intelektualnych oraz planują podnosić swoją wiedzę i kwalifikacje, podejmując dalszą naukę. Przeszkody w podjęciu dalszego wykształcenia wskazywane przez młodych respondentów powinny być zatem wskazówką do zwiększenia możliwości rozwoju ambitnej młodzieży.

Pełen raport:

http://files.audyt.gemius.pl/Gemius/04_2005_plany_edukacyjne_absolwentow.pdf

Wpisy promowane

Wydarzenia

E-COMMERCE CHALLENGE 2024
23.05.2024 - 24.05.2024
Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top