Plany finansowe internautów 2005

Najpopularniejszym produktem finansowym wśród internautów posiadających konto bankowe jest karta kredytowa – wynika z najnowszego raportu Gemius SA. Prognozy wskazują, że jej popularność będzie dynamicznie rosła wraz ze wzrostem wykorzystania elektronicznego kanału płatności oraz rozwojem e-commerce.

Za cel główny raportu ‘Plany finansowe internautów 2005’ przyjęto określenie, jaka część polskich internautów w ciągu kolejnych 6 miesięcy zdecyduje się na przynajmniej jeden produkt finansowy, tj.: karta kredytowa, kredyty (różne rodzaje), lokata, fundusz inwestycyjny lub dodatkowe ubezpieczenie. Ponadto w liczącym prawie sto slajdów raporcie dokonano analizy kryteriów, którymi kierują się użytkownicy internetu przy wyborze danego produktu finansowego. Szczegółowe informacje zawarte w opracowaniu stanowią kompendium wiedzy o postawie respondentów w stosunku do dostępnych na polskim rynku produktów finansowych, a także są zbiorem wskazówek w budowaniu oferty dla instytucji finansowych zabiegających o nowych klientów.

‘Poznanie potrzeb oraz preferencji obecnych i potencjalnych klientów jest niezbędne z punktu widzenia budowania strategii dotarcia i zainteresowania klienta przez instytucje oferujące sprzedaż usług i produktów finansowych – przydatność tego typu opracowań podkreśla Karolina Janik, Gemius SA. ‘Wierzymy, że informacje zawarte w raporcie staną się źródłem wiedzy dla graczy rynku finansowego, których interesuje potencjał nabywczy polskich internautów.’

Według raportu Gemius, informacji o produktach finansowych respondenci bardzo często poszukują właśnie w internecie – prawie 44 proc. z nich odwiedza w tym celu strony banków i instytucji finansowych, 31,5 proc. serwisy finansowe, a 20,6 proc. inne strony www. Coraz częściej więc efekt sprzedażowy zależał będzie od łatwości znalezienia wyczerpujących opisów poszczególnych produktów, czy też możliwości szybkiego kontaktu z konsultantami. Ponadto mało czasochłonna możliwość porównania oferty banków i instytucji finansowych on-line będzie czynić elektroniczny kanał pozyskiwania informacji jeszcze bardziej popularnym.

Jak przekonać do zakupu?

Blisko 70 proc. polskich internautów posiada konta bankowe, z czego 36,7 proc. z nich dysponuje kartą kredytową (dla porównania 16,8 proc. korzysta z kredytu konsumpcyjnego). W ciągu kolejnych sześciu miesięcy na kartę zdecyduje się kolejne kilka procent respondentów, którzy posiadają już konto bankowe.

Cechą, która została uznana przez osoby objęte badaniem za największą zaletę karty kredytowej jest brak konieczności noszenia przy sobie gotówki, a zatem wygoda i większe poczucie bezpieczeństwa. Z punktu widzenia planowania strategii sprzedaży kart kredytowych istotne mogą być uwzględnione w raporcie dane na temat tego, jakich informacji w pierwszej kolejności poszukują potencjalni klienci. Raport wskazuje również na limity pieniężne dostępne w ramach tego produktu wskazywane przez zainteresowanych posiadaniem karty.

Z produktów finansowych dających możliwość pomnażania oszczędności najpopularniejsza wśród internautów posiadających konto bankowe okazała się lokata terminowa. Innymi produktami umożliwiającymi inwestowanie posiadanych środków finansowych, o których mowa w raporcie są: fundusze inwestycyjne, akcje oraz obligacje i bony skarbowe.

Bezpieczeństwo najważniejsze

Temat ubezpieczeń poruszony w opracowaniu Gemius wydaje się o tyle istotny, że już 46 proc. respondentów posiadających konto bankowe posiada ubezpieczenie dodatkowe, nie będące obowiązkowym. Najczęściej jest to indywidualne ubezpieczenie na życie i takie też ubezpieczenie ma w planach największy odsetek osób zamierzających zakupić jakichkolwiek ubezpieczenie. Wśród powodów zainteresowania dodatkowymi ubezpieczeniami wskazywano najczęściej zapewnienie bezpieczeństwa najbliższym. Informacja ta wydaje się być istotna z punktu widzenia reklamodawców. Dla odpowiedzialnych za budowanie ofert ubezpieczeniowych wyjątkowo istotne powinno być także zapoznanie się z wymienionymi w opracowaniu czynnikami decydującymi o wyborze firmy oferującej wspomniane ubezpieczenia.

Raport zawiera też dodatkowe praktyczne wskazówki dla instytucji ubezpieczeniowych związane z profilem społeczno-demograficznym respondentów, ułatwiające planowanie sprzedaży. Przykładowo z opracowania dowiadujemy się, że mężczyźni nieznacznie częściej niż kobiety deklarowali chęć wykupienia w najbliższym czasie dodatkowego ubezpieczenia (kobiety 7,2 proc., mężczyźni 12,5).

‘Niekwestionowaną wartością raportu są z pewnością analizy planów finansowych ze względu na cechy społeczno-demograficzne respondentów. Pozwalają one odpowiedzieć na pytania, na który produkt finansowy częściej zdecydują się mężczyźni, a na który kobiety, jakie produkty cieszą się większym zainteresowaniem w poszczególnych grupach wiekowych, a także, w jaki sposób wielkość miejsca zamieszkania respondentów wpływa na ich zainteresowanie poszczególnymi produktami – zawartość raportu komentuje Antonina Doroszewska, Analityk, Gemius SA. ‘Dzięki informacjom zawartym w raporcie łatwiej będzie tworzyć oraz promować oferty dostosowane odpowiednio do najbardziej zainteresowanych grup odbiorców.’

http://www.gemius.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Ubezpieczeniach
09.12.2021
Pytech Summit 2021
09.12.2021
Kongres Bezpieczeństwa Sieci
16.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry