Podpis elektroniczny dla programu PŁATNIK

Już wkrótce ZUS udostępni wersję 7.0 programu PŁATNIK. Nowelizacja ta pozwoli na stosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego do podpisywania deklaracji ZUS. Obowiązek ten zostanie na przedsiębiorców nałożony już w lipcu przyszłego roku. Podpis elektroniczny dla programu PŁATNIK przygotowała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.
W Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. od lutego 2003 roku działa SIGILLUM Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej świadczące kwalifikowane usługi certyfikacyjne. „Posiadamy największą w kraju sieć przedstawicielstw, składającą się z kilkudziesięciu punktów rejestracji oraz weryfikacji tożsamości, w których można zakupić zestawy do składania bezpiecznego podpisu – mówi Marek Barszczyński, kierownik działu sprzedaży Sigillum PCCE.

Punkty rejestracji, rozmieszczone w miastach wojewódzkich dają możliwość uzyskania podpisu elektronicznego „od ręki” podczas jednej wizyty. Klienci przesyłają wypełnione formularze – wnioski o wydanie certyfikatu drogą elektroniczną i umawiają dogodny dla siebie termin wizyty w punkcie. Obsługa trwa ok. 30 minut, po których klient wychodzi z kompletnym zestawem (karta kryptograficzna, czytnik, oprogramowanie) do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Certyfikat jest ważny od następnego dnia, czyli otrzymanie podpisu elektronicznego gwarantowane jest niezwykle sprawnie i szybko.

Oprócz punktów rejestracji działa sieć punktów weryfikacji tożsamości, która jest wciąż rozbudowywana. Podczas wizyty w punkcie weryfikacji tożsamości następuje sprawdzenie tożsamości klienta na podstawie przedłożonych dokumentów i podpisanie umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych. Wydanie certyfikatów następuje w przeciągu  7 – 14 dni.

Obecnie podpis elektroniczny umożliwia:

1.    elektroniczne rozliczania z ZUS-em (od 7.0 wersji Płatnika),
2.    składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
3.    wysyłanie raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
4.    korespondencja z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
5.    wysyłanie deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych,
6.    wystawianie faktur elektronicznych,
7.    wymiany informacji z urzędami administracji publicznej (termin obowiązkowy to maj 2008),
8.    podpisywanie dokumentacji medycznej celem jej archiwizacji,
9.    zabezpieczenie w bankowości elektronicznej (Nordea Bank Polska i BPH),
10.    podpisywanie umów i dokumentów w codziennej działalności firm,

już wkrótce możliwe będzie też składanie pism do elektronicznych skrzynek podawczych w sądach powszechnych.

„Ze względu na zbliżający się termin wprowadzenia w ZUSie nowej wersji PŁATNIKA i konieczności przejścia firm na wykorzystywanie bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowanych ważnym kwalifikowanym certyfikatem Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić szybką i sprawną obsługę uzyskania przez klientów podpisów elektronicznych. Na uwagę zasługuje również fakt, że oferujemy możliwość dojazdu naszych pracowników do siedziby klienta. Na zamówienie klienta, w jego siedzibie następuje podpisanie umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych, generowane są klucze i certyfikaty, a subskrybentom przekazywane są  gotowe zestawy podpisów elektronicznych – można powiedzieć, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów powołaliśmy mobilny punkt rejestracji Sigillum PCCE.” – dodaje Marek Barszczyński

www.sigillum.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry