Podsumowanie akcji Dziecko w Sieci

Stopień zapamiętania kampanii ’Dziecko w Sieci’ był większy wśród dziewczynek, które – jak wynika z badania – są generalnie bardziej ostrożne w kontaktach z osobami poznanymi za pomocą Internetu i częściej niż chłopcy odczuwają niepokój, gdy ktoś wbrew ich woli próbuje rozmawiać z nimi w sieci. Chłopcy odważniej przekazują obcym swoje dane osobowe. W większości przypadków jest to adres e-mail – informacja postrzegana jako bezpieczna, bo znacznie chroniąca anonimowość nadawcy komunikatu.

Według danych Gemius SA, zdecydowana większość badanych (91 proc.) łączy się z Siecią codziennie lub prawie codziennie, a 55,2 proc. z Internetu korzysta najczęściej w domu.

'W tej sytuacji odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w dużym stopniu spada na rodziców. Oni bowiem mają teoretycznie największe możliwości swobodnego, przyjaznego i bezpośredniego dialogu z młodym internautą.’ – zwraca uwagę Łukasz Wojtasik z FDN – koordynator kampanii. 'Opiekunowie powinni starać się o zaufanie dziecka, bo jak pokazują statystyki, najmłodsi nie traktują rodziców, jak partnerów w rozmowach dotyczących doświadczeń związanych z Internetem. Badanie Gemius pokazało, że zaledwie 26,2 proc. badanych informuje rodziców o spotkaniu z osobą poznaną w Internecie i to już po jego zakończeniu. Większym zaufaniem badani darzą rówieśników – nieco ponad połowa ankietowanych dzieci (54,2 proc.) informacje o spotkaniu przekazała swoim kolegom lub rodzeństwu.’

Komunikowanie się przez Internet należy do najpopularniejszych sposobów wykorzystywania tego medium przez dzieci. Wskazane jest zatem systematyczne uświadamianie dzieciom niebezpieczeństw związanych z poznawaniem nowych osób tą drogą.

'Edukacja dzieci, rodziców i opiekunów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu to, w konsekwencji dynamicznego rozwoju medium w Polsce, jeden z ważniejszych aspektów społecznej odpowiedzialności każdego z nas’ – znaczenie akcji ’ Dziecko w sieci’ podkreśla Artur Zawadzki, Wiceprezes IAB Polska. 'Jako patron internetowy akcji chcemy ją aktywnie promować i zwrócić uwagę opinii publicznej na fakt, że Internet to nie tylko nieograniczony i szybki dostęp do informacji, ale też środowisko, gdzie niewinność i niewiedza najmłodszych użytkowników sieci może zostać łatwo wykorzystana.’

Aż 64,5 proc. badanych przyznaje, że przynajmniej raz otrzymało propozycję spotkania poza Internetem – wynika z danych Gemius SA. Młode internautki częściej od swoich kolegów informują o spotkaniach osoby ze swojego otoczenia, jak też udają się na miejsce spotkania z osobą towarzyszącą. Poczucie zagrożenia związanego z poznawaniem ludzi w sieci jest tym mniejsze, im starsi są respondenci. Jednocześnie z wiekiem rośnie częstotliwość propozycji spotkań poza Internetem, co powinno stać się sygnałem ostrzegawczym dla rodziców i opiekunów użytkowników Internetu w wieku 12-17 lat.

'Jesteśmy głęboko przekonani o pozytywnym wpływie akcji 'Dziecko w Sieci’ na bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników Internetu. Dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć słuszną inicjatywę Fundacji, wykorzystując dostępną nam wiedzę i technologię. Wyniki badania, opracowane przez zespół Gemius SA, to rzetelna i wiarygodna podstawa planowania przyszłych działań Fundacji’ – publikację wyników komentuje Karolina Burzyńska, Specjalista PR, Gemius SA- 'Zakładana cykliczność badania pozwoli ponadto ocenić zmiany w świadomości i zachowaniach dzieci korzystających z Internetu, jak też zaplanować skuteczny dobór kanałów komunikacji z internautami.’

http://www.gemius.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top