Podsumowanie zapisów na akcje K2 Internet

Dnia 15 kwietnia br. dokonano przydziału akcji serii H nowej emisji Spółki K2 Internet S.A. Spółka znalazła nabywców na wszystkie nowo emitowane akcje, w związku z czym pozyskała wymagany kapitał na realizację celów emisyjnych opisane w prospekcie.
„Jesteśmy zadowoleni z przebiegu oferty, zwłaszcza że o kapitał inwestorów konkurowaliśmy z dwiema innymi spółkami, które równolegle prowadziły oferty publiczne. Zainteresowanie wśród naszych nabywców jest sygnałem, że Inwestorzy docenili K2 Internet S.A. i wierzą w nasz potencjał oraz perspektywy rozwoju. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, by zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni, dało wymierne korzyści w postaci długofalowego wzrostu wartości akcji.” – powiedział Janusz Żebrowski, Prezes Zarządu K2 Internet S.A.

Bardzo słaba piątkowa sesja giełdowa zniechęciła część inwestorów indywidualnych, przez co nie sprzedane zostały wszystkie akcje oferowane przez dotychczasowych akcjonariuszy. Natomiast z oferty skorzystali wszyscy inwestorzy instytucjonalni, którzy zostali zaproszeni do złożenia zapisów.

Spółka K2 Internet, dostarczająca innowacyjne rozwiązania w zakresie marketingu, sprzedaży i obsługi Klienta, zaoferowała zgodnie z prospektem emisyjnym 330.000 akcji serii H nowej emisji, oraz 420.000 akcji zbywanych.
Cena emisyjna akcji oferowanych została ustalona na 25,0 zł. Inwestorzy złożyli łącznie 126 zapisów na 588.523 akcje o wartości 14,7 mln zł. Oferującym akcje K2 Internet był Dom Maklerski PENETRATOR S.A. Oferta publiczna nie została podzielona na transze.

Pozyskane środki z emisji Spółka zamierza przeznaczyć na budowę unikalnej organizacji do realizacji dużych i innowacyjnych projektów interaktywnych w obszarze marketingu, sprzedaży i obsługi klientów. W miarę pojawiających się okazji K2 Internet będzie również zmierzać w kierunku konsolidacji polskiego rynku e-marketingu.

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top