Pół miliona internautów Banku BPH

Półmilionowy Klient zalogował się w Systemie Internetowym Sez@m Banku BPH. Grupa ‘internetowych’ Klientów powiększa się bardzo dynamicznie – w ciągu 2005 roku przybyło prawie 200 tys. aktywnych użytkowników bankowości internetowej, którzy cenią łatwy dostęp do konta całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, przez cały rok.

Obecnie ponad 30 proc. Klientów indywidualnych i ponad 55 proc. Klientów biznesowych Banku BPH korzysta z internetowego dostępu do konta. 400 tys. użytkowników bankowości internetowej to Klienci indywidualni, 100 tys. – małe i średnie firmy. Wykonują oni średnio 80 tys. przelewów dziennie.

http://www.bph.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry