Politechnika Wrocławska wdraża zintegrowany system informatyczny

ComputerLand poinformuje o podpisaniu umowy z Politechniką Wrocławską na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. System będzie wspomagał zarządzanie Politechniką Wrocławską w zakresie kadr i płac, finansów oraz rachunkowości zarządczej. Wartość umowy wynosi około 3 mln złotych. Wdrożenie potrwa 14 miesięcy.

Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Politechnice Wrocławskiej poprawi efektywność zarządzania budżetem uczelni. Zapewni Politechnice możliwość optymalnej kalkulacji rachunku kosztów działalności edukacyjnej uczelni i ich monitorowania. Pozwoli na dokładne wyliczenie kosztów kierunków kształcenia studentów, kosztów różnych form dydaktycznych (wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, projektów, konsultacji), a także utrzymania jednostek organizacyjnych Politechniki. System zapewni pełną ewidencję finansowo-księgową w rozumieniu „Ustawy o rachunkowości” a także zabezpieczy ewidencję majątku trwałego i obrotowego uczelni.

System umożliwi ewidencjonowanie wszelkich informacji osobowych oraz elastyczne zarządzanie danymi dotyczącymi pracowników i ich rodzin, studentów oraz osób spoza uczelni. Usprawni także rozliczenia z ZUS, Urzędami Skarbowymi oraz przyspieszy rozliczenia finansowe z pracownikami oraz studentami na podstawie rejestracji i analizy czasu pracy. System pozwoli na prowadzenie nowoczesnej i skutecznej polityki zatrudnienia, zarządzania personelem i jego potencjałem.

„Zdecydowaliśmy się na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w zakresie finansów, kadr i płac oraz rachunkowości zarządczej, który zastąpi dotychczas używany, przestarzały technologicznie system informatyczny. Wdrażany system pozwoli m.in. na wprowadzanie i dostęp do danych w miejscach, w których te dane powstają i są wykorzystywane, tzn. w jednostkach organizacyjnych Politechniki Wrocławskiej”- powiedziała Alicja Maniak, Kwestor Politechniki Wrocławskiej.

http://www.computerland.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top