Polscy naukowcy o ochronie danych

Opublikowano: 21 maja 2009. Kategoria: Rynek. Tagi: ,

Badania przeprowadzone w 2008 roku pokazują, że zaledwie 8%  przedsiębiorstw chroni ważne informacje wykorzystując do tego celu backup  on-line. Natomiast konsekwencje utraty danych odczuła aż 1/3 przebadanych polskich firm! Te niepokojące statystyki przedstawili prof. Zbigniew Malara i mgr inż. Artur Pajkert z Politechniki Wrocławskiej podczas konferencji w Karpaczu 11 maja 2009 roku.

Podczas konferencji 11 maja naukowcy z Politechniki Wrocławskiej skupili się na analizie wyników badań nad postawami małych i średnich przedsiębiorstw wobec ochrony gromadzonych danych oraz bezpieczeństwa posiadanych zasobów wiedzy. To jedna z pierwszych publikacji w obszarze nauk o zarządzaniu, która w pełni skoncentrowała się na zagadnieniu backupu z punktu widzenia nie specjalisty IT, ale właściciela małej firmy.

W wystąpieniu prelegenci skupili się na ukazaniu roli, jaką ochrona danych, wpisując się w szeroko pojęty nurt „zarządzania wiedzą”, odgrywa z punktu widzenia ochrony wiedzy w ogóle. Wykorzystując wyniki badań przeprowadzonych wspólnie z poznańską firmą OGICOM, specjalistą w zakresie rozwiązań służących do backupu danych on-line, naukowcy przytoczyli niepokojące statystyki. Okazuje się bowiem, że w przeciągu ostatniego roku zaledwie 8% polskich przedsiębiorców systematycznie wykonywało backup ważnych firmowych danych, podczas gdy koszt zabezpieczenia jednego stanowiska pracy oscyluje w granicy złotówki dziennie. W konsekwencji aż 1/3 ogółu przebadanych podmiotów w przeciągu zeszłego roku straciła dane przechowywane na firmowych komputerach.

Doświadczenie wskazuje, że małe firmy są często bardziej narażone na bolesne skutki związane z utratą cennych danych, aniżeli wielkie korporacje. Popularną praktyką wśród niewielkich przedsiębiorstw jest przechowywanie informacji, nierzadko o kluczowym znaczeniu dla całej firmy, tylko na jednym laptopie lub nośniku danych. Ich utrata, czy to w wyniku błędu człowieka, czy też zdarzeń niezależnych, może zaważyć na reputacji i dalszym istnieniu takiej firmy na rynku. Jednocześnie budowa profesjonalnych serwerowni tylko na własny użytek byłaby działaniem nieefektywnym z punktu widzenia kosztów, jakie należałoby ponieść.

Sposobem na minimalizację ryzyka utraty danych jest systematyczne korzystanie z usług backupu on-line. Dostępne dziś systemy są nie tylko proste w obsłudze, ale i w pełni zautomatyzowane, dzięki czemu może z nich korzystać właściwie każdy pracownik biura, bez konieczności odbycia specjalnych szkoleń czy posiadania wykształcenia informatycznego.

Backup danych on-line stanowi połączenie wysokiego poziomu skuteczności i efektywności, będąc jednocześnie narzędziem aż trzykrotnie tańszym niż backup realizowany za pośrednictwem płyt DVD.

Wspomniane badania dotyczące ochrony danych i informacji zostały przeprowadzone na przełomie sierpnia i września 2008 roku na grupie 470 małych i średnich firm przez spółkę OGICOM, przy wsparciu kadry naukowej Politechniki Wrocławskiej.

Hanna LaskowskaPolscy naukowcy o ochronie danych

Podziel się!

O autorze

hania