Polscy naukowcy o ochronie danych

Badania przeprowadzone w 2008 roku pokazują, że zaledwie 8%  przedsiębiorstw chroni ważne informacje wykorzystując do tego celu backup  on-line. Natomiast konsekwencje utraty danych odczuła aż 1/3 przebadanych polskich firm! Te niepokojące statystyki przedstawili prof. Zbigniew Malara i mgr inż. Artur Pajkert z Politechniki Wrocławskiej podczas konferencji w Karpaczu 11 maja 2009 roku.

Podczas konferencji 11 maja naukowcy z Politechniki Wrocławskiej skupili się na analizie wyników badań nad postawami małych i średnich przedsiębiorstw wobec ochrony gromadzonych danych oraz bezpieczeństwa posiadanych zasobów wiedzy. To jedna z pierwszych publikacji w obszarze nauk o zarządzaniu, która w pełni skoncentrowała się na zagadnieniu backupu z punktu widzenia nie specjalisty IT, ale właściciela małej firmy.

W wystąpieniu prelegenci skupili się na ukazaniu roli, jaką ochrona danych, wpisując się w szeroko pojęty nurt „zarządzania wiedzą”, odgrywa z punktu widzenia ochrony wiedzy w ogóle. Wykorzystując wyniki badań przeprowadzonych wspólnie z poznańską firmą OGICOM, specjalistą w zakresie rozwiązań służących do backupu danych on-line, naukowcy przytoczyli niepokojące statystyki. Okazuje się bowiem, że w przeciągu ostatniego roku zaledwie 8% polskich przedsiębiorców systematycznie wykonywało backup ważnych firmowych danych, podczas gdy koszt zabezpieczenia jednego stanowiska pracy oscyluje w granicy złotówki dziennie. W konsekwencji aż 1/3 ogółu przebadanych podmiotów w przeciągu zeszłego roku straciła dane przechowywane na firmowych komputerach.

Doświadczenie wskazuje, że małe firmy są często bardziej narażone na bolesne skutki związane z utratą cennych danych, aniżeli wielkie korporacje. Popularną praktyką wśród niewielkich przedsiębiorstw jest przechowywanie informacji, nierzadko o kluczowym znaczeniu dla całej firmy, tylko na jednym laptopie lub nośniku danych. Ich utrata, czy to w wyniku błędu człowieka, czy też zdarzeń niezależnych, może zaważyć na reputacji i dalszym istnieniu takiej firmy na rynku. Jednocześnie budowa profesjonalnych serwerowni tylko na własny użytek byłaby działaniem nieefektywnym z punktu widzenia kosztów, jakie należałoby ponieść.

Sposobem na minimalizację ryzyka utraty danych jest systematyczne korzystanie z usług backupu on-line. Dostępne dziś systemy są nie tylko proste w obsłudze, ale i w pełni zautomatyzowane, dzięki czemu może z nich korzystać właściwie każdy pracownik biura, bez konieczności odbycia specjalnych szkoleń czy posiadania wykształcenia informatycznego.

Backup danych on-line stanowi połączenie wysokiego poziomu skuteczności i efektywności, będąc jednocześnie narzędziem aż trzykrotnie tańszym niż backup realizowany za pośrednictwem płyt DVD.

Wspomniane badania dotyczące ochrony danych i informacji zostały przeprowadzone na przełomie sierpnia i września 2008 roku na grupie 470 małych i średnich firm przez spółkę OGICOM, przy wsparciu kadry naukowej Politechniki Wrocławskiej.

Wpisy promowane

  • Jak wysłać paczkę do Niemiec?
    Niemcy to ponad 83-milionowy kraj, który jest największym sąsiadem, a zarazem jednym z największych partnerów handlowych Polski. Nasza gospodarka jest ...
  • Dealer samochodów – jak wybrać najlepszego?
    Zakup samochodu to duża inwestycja, dlatego przed podpisaniem umowy warto poświęcić trochę czasu na znalezienie najlepszej oferty. Nie chodzi tutaj ...

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry